W środę, 23 listopada 2011 roku, z jednodniową wizytą na naszej Uczelni gościła Jej Ekscelencja Pani Monika Kapil Mohta – nowo mianowana Ambasador Indii w Polsce.

Pani Ambasador wygłosiła wykład otwarty pt. „India as a Soft Power”, czyli wykorzystanie miękkich metod oddziaływania w stosunkach międzynarodowych Indii. Pani Ambasador przytoczyła wiele przykładów elementów ‘soft power’ wykorzystywanych przez nią od początku kariery dyplomatycznej, w tym kulturę, sztukę, muzykę oraz film – niewątpliwe atuty tego jakże odległego kulturowo dla nas kraju. Jak podkreśliła prelegentka, przemysł filmowy jest obecnie jednym z najmocniejszych elementów ‘soft power’ Indii, a Bollywood stanowi fenomen sam w sobie.

Wśród pytań z publiczności należy wymienić te o sytuację ekonomiczną w Indiach i problemy z jakimi zmagają się ich mieszkańcy, punkty styczne pomiędzy Polską a Indiami oraz elementy ‘soft power’ Polski widziane oczami Jej Ekscelencji.
Po wygłoszeniu wykładu otwartego Pani Ambasador zwiedziła siedzibę uczelni, a następnie udała się z wizytą do Kielnarowej, gdzie została Jej przedstawiona infrastruktura kampusu oraz najnowsze rozwiązania z obszaru IT.

We wpisie do księgi pamiątkowej Uczelni Jej Ekscelencja wyraziła ogromną wdzięczność całej społeczności akademickiej za aktywny udział w prelekcji, złożyła gratulacje władzom Uczelni za innowacyjność oraz podziękowania za ciepłe przyjęcie i gościnność jakiej doświadczyła podczas wizyty.

tekst: Sylwia Śnieżek

zdjęcia: Jakub Ochnio