Na swoim koncie ma ponad 100 patentów, a tylko 7 z nich rocznie przynosi ponad 10 mld dolarów zysków. 11 lutego 2014 roku prof. Andrzej Pawlak był gościem konferencji „Innowacja celowana i jej narzędzia w procesie strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa i regionu”. Odbyła się ona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W konferencji uczestniczyli m.in. ludzie związani ze światem biznesu oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Wszystkich przybyłych przywitał dr inż. Arkadiusz Lewicki z WSIiZ, który wyjaśnił, że spotkanie jest kontynuacją tematu rozpoczętego 13 grudnia 2013 roku na konferencji pod tytułem „Współpraca nauki i biznesu kluczem do rozwoju gospodarczego” [przeczytaj na temat tego wydarzenia].

O współpracy uczelni z przedsiębiorcami sporo mówił też Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, prof. Tadeusz Pomianek, w przemówieniu, które otwierało konferencję. – Udział sektora gospodarki we współpracy ze światem nauki jest zbyt mały. Firmy nie finansują badań naukowych, a uczelnie nie mają dostatecznie dobrej oferty dla firm. Dlatego potrzebne są takie dyskusje jak dzisiejsza – powiedział Rektor Pomianek.

Podczas konferencji prof. Andrzej Pawlak przedstawił zgromadzonym metody oraz narzędzia, które są pomocne w procesie wytwarzania innowacyjnych technologii. Omówił m.in. praktyki, którymi kierują się światowe korporacje osiągające sukcesy. Szczególną uwagę skupił na niszach, których należy poszukiwać, a następnie zapewnić sobie w tych obszarach monopol.

– Własna nisza to monopol rynkowy. Należy ją wyeksploatować, opatentować rozwiązania w jej obrębie, osiatkować, aby nie dopuścić do niej konkurencji. Na niszy nie można spać, bo to zgubne – wyjaśnił prof. Pawlak.

W trakcie konferencji omówiono także metody mapowania technologii, wiedzy i kompetencji, które w plastyczny, a przede wszystkim obiektywny sposób przedstawiają luki na rynku technologicznym, istniejący potencjał oraz możliwości wykorzystania efektu synergii.

– Zastosowanie tej metodyki zmniejsza ryzyko wprowadzenia innowacji na rynek, broni przed praktykami korporacji, a także pozwala na porównanie własnych rozwiązań z innymi i ich ocenę – mówił profesor.

Na spotkaniu zebrani mogli się także zapoznać z niektórymi patentami profesora Pawlaka. Zwrócił on szczególną uwagę na kwestię ochrony własności intelektualnej, którą wielkie korporacje zawsze starają się zawłaszczyć.

– Należy zastrzec swoją własność intelektualną, bo jej wartość rośnie szybciej niż wartość złota – podkreślił.

Profesor dodał także, że korporacje ze względu na swoją specyfikę nie są w stanie wprowadzać żadnych nowych, przełomowych rozwiązań. Zajmują się one bowiem swoją niszą, dlatego prawdziwy potencjał ma leżeć głownie w małych i średnich przedsiębiorstwach. To właśnie te firmy, przy współpracy z uczelniami oraz samorządami terytorialnymi, mają stanowić o sile regionu oraz wprowadzać innowacyjne technologie. A, jak twierdzi profesor, jest jeszcze wiele do odkrycia.

– Wydaje nam się, że jesteśmy już niezwykle rozwiniętą cywilizacją, bo co chwila zmieniamy komórki i laptopy. Ale ten rozwój może być jeszcze szybszy, a wynalezione już przez nas rozwiązania to tylko wierzchołek góry lodowej – powiedział prof. Pawlak.

Zgromadzonych zachęcił do poszukiwania własnej niszy i umiejętnego wykorzystania jej do stworzenia innowacyjnego i dochodowego biznesu.

Konferencja „Innowacja celowana i jej narzędzia w procesie strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa i regionu” zakończyła dwudniowy pobyt prof. Andrzeja Pawlaka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzień wcześniej spotkał się także z pracownikami naukowymi i studentami WSIiZ [przeczytaj na ten temat].

Andrzej Pawlak jest profesorem Uniwersytetu Stanforda oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley, prezes amerykańskiej firmy Vortex Innovation Consulting Group. Profesor Andrzej Pawlak jest autorem ponad 100 patentów, między innymi elektronicznie sterowanej zastawki serca, elektromagnetycznej pompy serca, innowatorskich wdrożeń w obszarze IT i ICT, a także koncepcji zastosowanych w wielu silnikach samochodowych GM i nie tylko. Jego patenty przyniosły firmom wiele miliardów dolarów dochodu. Został on uhonorowany największą liczbą nagród za innowacje, w tym czterokrotnie w historii koncernu General Motors i Delphi, jako jedyny naukowiec, nagrodą „Boss Kettering Award“.

Konferencja była jednocześnie podsumowaniem projektu „InnoFund – kapitał na innowacje" realizowanego przez WSIiZ z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu utworzony został fundusz zalążkowy oferujący kapitał na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Fundusz oferował wsparcie doradcze i kapitałowe. Skorzystało z niego 10 przedsięwzięć.

Zobacz więcej zdjęć
Zobacz film z wizyty prof. Pawlaka w WSIiZ

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
Super Nowości [PDF]

supernowosci24.pl
carpatiabiznes.pl
gospodarkapodkarpacka.pl
rzeszow-news.pl
rzeszow4u.pl

rzeszow.pl

hej.rzeszow.pl

gazeta.pl