W dniach 17-18 listopada 2010 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się konferencja „Innowacyjne metody kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży”.

W programie znajdą się ciekawe wykłady, warsztaty a także gra terenowa połączona z konkursem dla uczniów szkół średnich. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w regionie Podkarpacia oraz warsztatach na temat rozwijania własnego biznesu. Konferencja wpisuje się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, podczas którego na całym świecie jest upowszechniana i promowana tematyka przedsiębiorczości.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Przedsiębiorcze szkoły”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej na opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

Konferencja wpisuje się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, podczas którego na całym świecie jest upowszechniana i promowana tematyka przedsiębiorczości.

Formularz zgłoszeniowy, program konferencji i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu.