15 grudnia 2011 roku w Hotelu Wellness&Spa, „Nowy Dwór” w Świlczy koło Rzeszowa rozpoczęła się konferencja podsumowująca projekt pn. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” finansowana z programu „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej” – organizowana przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Pierwszy dzień konferencji cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Konferencję otworzył dr Maciej Piotrowski – Kierownik Projektu, który powitał gości oraz w swoim wystąpieniu przedstawił założenia i etapy realizacji projektu Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”. W dalszej części konferencji dr Tomasz Soliński – Dyrektor Biura Klastra przedstawił uwarunkowania i strategię rozwój zarządzanego przez siebie podmiotu. Program konferencji obfitował w wystąpienia osób zarządzających największymi przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi w kraju, sanatoriów oraz reprezentujących gminy uzdrowiskowe z południowo-wschodniej Polski (województwa świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie), Wystąpili m. in. Pan Piotr Komornicki, Prezes Uzdrowiska Iwonicz SA – Przewodniczący Rady Klastra, który omówił współpracę Klastra z perspektywy przedsiębiorstwa uzdrowiskowego oraz Pan Paweł Szczygieł, Prezes Uzdrowiska Rymanów SA przedstawiając innowacje w uzdrowiskach w kontekście analizy profilu ekonomicznego oraz ocenę ich atrakcyjności. Środowisko akademickie reprezentowali dr Jacek Rodzinka (Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który omówił demograficzne uwarunkowania rozwoju uzdrowisk Polski Wschodniej oraz dr Robert Dankiewicz, reprezentujący Politechnikę Rzeszowską. Każda z prelekcji wywoływała żywą dyskusję wśród uczestników zarówno podczas przerw pomiędzy wystąpieniami oraz w rozmowach kuluarowych. Pierwszy dzień konferencji został podsumowany Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia IKZiT „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” oraz uroczystą kolacją połączoną z wręczeniem dyplomów dla przedstawicieli wszystkich podmiotów będących uczestnikami Klastra. Drugi dzień konferencji poświęcony był prezentacji dobrych praktyk oraz innowacyjności w turystyce uzdrowiskowej.

W konferencji udział wzięło blisko 100 osób, w tym przedstawiciele instytucji – uczestników Klastra, uczelni wyższych z terenu podkarpacia oraz przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych.