Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej", którego założycielem i wieloletnim koordynatorem jest nasza uczelnia, został odznaczony Brązową Odznakę Doskonałości w Zarządzaniu Klastrem.

Wyróżnienia te przyznaje Europejska Inicjatywa na rzecz Doskonałości Klastrów (ECEI), która ocenia działalność poszczególnych klastrów. Analiza, dokonywana przez zewnętrznych, niezależnych ekspertów z European Cluster Excellence Initiative, uwzględnia 31 wskaźników. Ocenie podlega wyłącznie aspekt zarządzania klastrem. Odznaki Doskonałości w Zarządzaniu Klastrem przyznawane są od 2009 roku.

– Chciałbym złożyć gratulacje osobom, dzięki którym Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska Perły Wschodniej" został uhonorowany prestiżową nagrodą. Szczególne słowa uznania kieruję do Zarządu Stowarzyszenia tworzącego Klaster, któremu przewodniczy dr Jacek Rodzinka oraz wszystkim członkom Zarządu. – Mówi Roman Fedyna, Dyrektor Organizacyjny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

W tegorocznej edycji odznaki dostało jeszcze tylko cztery inne klastry z Polski:
– Gdański Klaster Budowlany,
– Podlaski Klaster Bielizny,
– Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej,
– Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!