To już XXI edycja Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W tym roku jednak Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ objął merytorycznym patronatem panel „Migracja kapitału w dobie globalizacji” w ramach modułu „Forum Innowacji”.

W panelu tym poruszane będą aspekty wpływu migracji kapitału na wzrost transgranicznych współzależności gospodarczych. Udział w debacie wezmą między innymi takie postacie jak:

Bartlomiej Kaminski, profesor University of Maryland oraz WSIiZ, Stany Zjednoczone,
Tomasz Mickiewicz, profesor University College London oraz WSIiZ, Wielka Brytania,
Jan Winiecki, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz profesor WSIiZ, Polska.

Spotkanie będzie trwało przez 3 dni i rozpocznie je Inauguracyjna sesja plenarna, na której zbierze się ponad 1700 osób
z Europy, Azji Centralnej i USA. Celem XXI Forum Ekonomicznego jest stworzenie odpowiednich warunków do współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy Unią Europejską, a krajami bezpośrednio z nią sąsiadującymi.

Motywem przewodnim dyskusji prowadzonych podczas sesji plenarnych będą między innymi: kryzys finansów publicznych państw strefy euro, działalność agencji ratingowych, wytrzymałość europejskich banków na możliwe zawirowania gospodarcze.

W ramach panelu Instytutu Badań i Analiz Finansowych poruszane będą cztery aspekty wpływu migracji kapitału na wzrost transgranicznych współzależności gospodarczych:
– rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w stymulowaniu rozwoju nowych możliwości i zmian w globalnym podziale pracy;
– wpływ migracji kapitału na zarządzanie gospodarcze na poziomie firmy;
– rola migracji kapitału w globalizacji działalności badawczo-rozwojowej;
– wpływ migracji kapitału na inicjowanie nowych przedsięwzięć biznesowych, przedsiębiorczość i innowacje lokalne.