Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) jest jednostką naukowo-badawczą działającą przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ), mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej.

Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów i publikowanie ich wyników w kraju i za granicą, stymulowanie wymiany poglądów, opinii i myśli w tej dziedzinie poprzez organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zjawisk i zagadnień finansowych, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, wykładów otwartych itp., projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych usprawniających zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a także doradztwo finansowe na rzecz organizacji i podmiotów różnego rodzaju.

Przy Instytucie wydawany jest Finansowy Kwartalnik Internetowy “e-Finanse”. Kwartalnik branżowy kierowany przede wszystkim do finansistów (reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i biznesowe), ale także do innych środowisk, w tym m.in. do studentów. W piśmie publikowane są artykuły prezentujące szeroko rozumiane tematy finansowe, na które składają się między innymi zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych oraz prawnych aspektów zarządzania finansami podmiotów gospodarczych.

Ponadto do jednych z najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez IBAF zaliczyć należy uruchomienie przy Instytucie Laboratorium Finansowego wzorowanego na najlepszych światowych rozwiązaniach w dziedzinie tworzenia przy uniwersytetach profesjonalnych sal transakcyjnych pozwalających zarówno na edukację finansową w wyjątkowych warunkach, jak i prowadzenie nawet najbardziej zaawansowanych badań naukowych. Jest to specjalistyczna sala o charakterze dealing roomu zaprojektowana i wyposażona w innowacyjny sposób mający umożliwić realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych. W Laboratorium Finansowym IBAF znajdują się 24 stanowiska komputerowe. Każde z nich zostało wyposażone w specjalny terminal z zainstalowanymi na nim platformami transakcyjnymi Domu Maklerskiego TMS Brokers SA (Go4X oraz TMS Direct).

Warto zauważyć, że przestrzeń finansowa staje się coraz bardziej złożona, a dokonywane w niej wybory trudniejsze. Dlatego też w obecnej sytuacji gospodarczej na rynku nie można nie docenić roli zarządzania finansami. IBAF jako jednostka działająca w tym obszarze, zachęca wszystkich przyszłych finansistów do współpracy.

 

Więcej informacji o działalności IBAF znajduje się na stronie: www.ibaf.edu.pl