Przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Badań nad Cywilizacjami odwiedziły dzieci z Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, gdzie starały się przybliżyć chorym maluchom swoja ojczyznę – Malezję.

Chandralekha Jesscyca oraz Nitya Darishni Ara podczas prawie 2-godzinnej wizyty opowiedziały o najpiękniejszych malezyjskich tradycjach, świętach, tańcach oraz potrawach. Zarówno dzieci, ich opiekunowie oraz nauczyciele byli zachwyceni opowieściami o państwie, w którym przenikają się wpływy kultury malajskiej, chińskiej i hinduskiej. Z sali padało mnóstwo pytań dotyczących nie tylko azjatyckiego państwa, ale także akomodacji studentek w Europie, tęsknoty za domem i rodziną, a także ulubionych polskich dań oraz studiowania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

Oprócz możliwości wysłuchania wykładu, uczestnicy mogli także zrobić sobie tradycyjny tatuaż z henny.

Współorganizatorką spotkania była mgr Alicja Pawełek z Filii nr 15 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

 

Sylwia Mazur