Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedyna uczelnia w Polsce południowo – wschodniej i jedna z niewielu w kraju wprowadziła studia podyplomowe w systemie nauczania na odległość. Innowacyjne zajęcia przez Internet dają możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. Studenci widzą go, słyszą i mogą z nim rozmawiać i co najważniejsze płacą mniej za studia.

– Tą formą kształcenia objęliśmy osiem kierunków studiów podyplomowych: Doradca podatkowy, Doskonalenie kadr administracji, Marketing, Ochrona granic i administracja celna – wylicza prof. Andrzej Mantaj, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych w WSIiZ.

Studiowanie w systemie Distance Learning będzie też dostępne na kierunkach: Pośrednictwo pracy, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zamówienia publiczne oraz Zintegrowane systemy zarządzania SAP R/3.

Studenci korzystający z tej formy kształcenia muszą stawić się na uczelni raz w semestrze, na egzaminy przewidziane w programie studiów. Obowiązkowe są też spotkania z promotorem pracy dyplomowej i oczywiście jej obrona, a także odbiór świadectwa ukończenia studiów. Wszystkie pozostałe zajęcia prowadzone są na odległość.

– Dzięki oprogramowaniu informatycznemu wykorzystywanemu w tej formie kształcenia student widzi i słyszy prowadzącego zajęcia i może śledzić wykorzystywane przez niego prezentacje oraz dokonywane zapisy. Innowacyjne oprogramowanie pozwala uczestnikom na kontakt werbalny z prowadzącym zajęcia, które są transmitowane przez Internet – podaje szczegóły Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Prowadzący i słuchacz mogą też udostępnić kontrolę nad swoją aplikacją innej osobie, co pozwala na poznanie właściwych rozwiązań, znajdowanie błędów i ich weryfikowanie.

Studia podyplomowe w systemie kształcenia na odległość są coraz bardziej powszechną formą zdobywania wiedzy i jej pogłębiania na całym świecie.

Distance Learning to oszczędność czasu i dużo mniejsze koszty związane z dojazdami na zajęcia i nauką. Dużo niższa jest też wysokość czesnego w porównaniu do studiów w trybie tradycyjnym.

Jak podkreśla dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, jakość kształcenia nowoczesną metodą będzie równie wysoka, a studenci zyskają ciekawe, innowacyjne zajęcia.

– Wykorzystanie Distane Learning pozwoli na wybranie wymarzonych studiów podyplomowych nawet osobom z odległych krańców Polski, które nie byłyby w stanie dojeżdżać na zajęcia stacjonarne. Z takiej formy kształcenia mogą też korzystać osoby, którym trudno jest pogodzić obowiązki służbowe z dodatkowym kształceniem. To również dobra forma studiów np. dla młodych matek spędzających większość czasu w domu – wymienia Urszula Pasieczna.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pok. 49,
Tel. (017) 8661171, fax 8661190,
E-mail: csp@wsiz.rzeszow.pl,
csp.wsiz.rzeszow.pl.