28 maja 2010 roku w siedzibie WSIiZ odbyła się nietypowa, bo interaktywna konferencja prasowa. Forma prowadzenia tej konferencji dała przedsmak tego, jak będzie wyglądać nowy, dodatkowy system studiowania. Uczelnia wprowadza go już od października 2010 roku!

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, lider nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych w Polsce, wprowadza od nowego roku akademickiego jako pierwsza w kraju Interaktywny System Studiowania w trybie niestacjonarnym. Dzięki temu studia zyskują innowacyjną formułę, a studenci nowoczesną technologię nauczania.

Jako pierwsi, nowy system poznali dziennikarze, którzy uczestniczyli w interaktywnej konferencji prasowej. Poprzez nowy system zadawali pytania, wysłuchiwali odpowiedzi, wszyscy się widzieli i słyszeli, mieli też możliwość porozumiewania się poprzez tekst. Zaskoczeni byli tym, jakie możliwości daje ta nowa platforma.

Nowatorski system to dla studentów również oszczędność czasu, zredukowana liczba zjazdów i znaczące zmniejszenie kosztów związanych ze studiami poza domem (koszty dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania, a także materiałów ksero i podręczników) i niższe, atrakcyjne czesne. Jedną ze znaczących korzyści Interaktywnego Systemu Studiowania, która pokazuje jego przewagę nad tradycyjną formą zajęć jest zmniejszenie liczby zjazdów z 20 do 8-10 rocznie.

Jakość w parze z innowacyjnością
Wprowadzone zmiany zapewniają wysoką jakość studiów. Liczba godzin przeznaczona na ćwiczenia i laboratoria nie będzie mniejsza, niż w systemie tradycyjnym, a zajęcia te realizowane będą podczas zjazdów. W tradycyjnym systemie realizowane będą także wykłady z kluczowych dla danego kierunku przedmiotów. Pozostałe przedmioty prowadzone będą na odległość, bez konieczności nauki w siedzibie uczelni. Zmienia się więc nie ilość, a forma prowadzenia zajęć. Zajęcia prowadzone w ISS mogą być zapisywane i wielokrotnie odtwarzane przez studentów. To kolejna istotna możliwość innowacyjnego systemu, jakiej nie dają tradycyjne zajęcia.

ISS to dużo więcej niż e-learning
W klasycznym e-learningu (nauczaniu na odległość) studenci mają dostęp do kursów na platformie e-learning i sami przyswajają materiał zawarty w kursie. W Interaktywnym Systemie Studiowania zajęcia i konsultacje prowadzone będą z wykorzystaniem dużo bardziej rozbudowanej, nowoczesnej platformy internetowej o znacznie szerszym zakresie możliwości. Umożliwia ona prowadzenie zajęć z dowolnego miejsca na ziemi dla użytkowników rozlokowanych w innych dowolnie wybranych miejscach. Niezbędne jest połączenie się z Internetem. Prowadzący razem ze studentami może realizować przedmiot w wielu konfiguracjach, np. w formie wykładu. Jest widziany i słyszany przez studentów. On także widzi i słyszy swoich słuchaczy. Może także wyświetlać studentom prezentację i komentować przedstawiane treści oraz udostępniać swój pulpit wszystkim osobom, a także zdalnie pomagać tym, którzy będą mieli problemy z rozwiązywaniem poszczególnych zadań. ISS zapewnia więc bezpośredni kontakt studentów z wykładowcą, czego nie daje e-learning.

Dodatkowe kursy w nauczaniu na odległość
Dodatkowo w ISS, do każdego przedmiotu realizowanego ta metodą, zostanie zostanie też przygotowany interaktywny kurs, zawierający wszystkie wymagane treści kształcenia i dodatkowe materiały dla osób zainteresowanych danym tematem. Kursy będą dostępne dla studentów na platformie e-learning. Zawierać będą ćwiczenia i materiały multimedialne, co znacznie ułatwi opanowanie wymaganego materiału. Pozwoli też na zindywidualizowanie nauki, w zależności od potrzeb i preferencji każdego studenta. Mając dostęp do kursów, każda osoba sama będzie decydować, kiedy i czego chce się uczyć oraz ile czasu na to poświęci. W ramach każdego z kursów przygotowane zostaną testy i zadania sprawdzające, tak aby każdy student mógł na bieżąco kontrolować stan swojej wiedzy z przedmiotu. Co ważne, platforma będzie rejestrowała aktywność studentów oraz wyniki testów. Dzięki temu prowadzący będą mogli śledzić postępy w nauce poszczególnych studentów i gdy zajdzie taka potrzeba, udzielić wyjaśnień i pomocy.

Czat, forum poczta e-mail
Oprócz konsultacji na żywo, student będzie mógł kontaktować się z wykładowcami za pomocą czatu i forum dyskusyjnego. Szybką i sprawną komunikację umożliwi również poczta e-mail. Każdemu nowemu studentowi WSIiZ automatycznie przydzielany jest indywidualny adres mailowy na serwerze uczelni. Narzędzia te ułatwią wymianę materiałów związanych z przedmiotem między prowadzącym i studentami.

Pierwszy krok w przyszłość
Początkowo Interaktywny System Studiowania zostanie wprowadzony na studiach I i II stopnia, na kierunkach: administracja, ekonomia oraz informatyka. Obok nowatorskiej formuły studiów nadal będzie można wybrać klasyczne studia niestacjonarne. Studenci, którzy wybiorą Interaktywny System Studiowania, po zaliczeniu semestru mogą przenieść się na tradycyjne studia niestacjonarne. W przyszłości Wyższa Szkoła informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zamierza realizować nową formułę na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych.

Jak działa interaktywny system?
– System pozwala na prowadzenie wirtualnych spotkań – wykładów i laboratoriów i telekonferencji. Pozwala na 3 obszary interakcji miedzy uczestnikami wirtualnego spotkania: prezentację, komunikację i współpracę – wyjaśnia Lucjan Hajder, dyrektor ds. Informatyzacji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  • Prezentacja

Podczas prezentacji (z użyciem np. materiału przygotowanego w programie Power Point lub innym znanym formacie zapisu dokumentu) prowadzący zajęcia może dokonywać notatek, które automatycznie widzą studenci i pomagają zrozumieć omawiany temat. Prowadzący może też dokonywać dodatkowych zapisów (np. rysunki) na wirtualnej tablicy.

  • Komunikacja

Uczestnicy wykładu mogą widzieć obraz dostarczany przez kamerę prowadzącego, a prowadzący może widzieć uczestników. Wykładowca może też słyszeć pytania zadawane przez studentów, jeśli zgłoszą chęć zabrania głosu. Uczestnicy mogą też zadawać pytania w formie tekstowej, poprzez okienko czatu. Wszyscy widzą zadawane pytania i mogą brać udział w dyskusji. Nie zakłóca to przebiegu wykładu. Prowadzący może odpisać na zadane pytania podczas prezentowania treści wykładu. Jeżeli wykładowca chce uzyskać od studentów odpowiedź na pytania zamknięte, może skorzystać z opcji „szybkich pytań i odpowiedzi” (studenci klikają na ikonki z odpowiedziami „tak” lub „nie”). Prowadzący może też przygotować ankiety, które udostępnia uczestnikom spotkania. Dzięki temu uzyskuje odpowiedzi dotyczące danego problemu od wszystkich uczestników jednocześnie.

  • Współpraca

Ostatni bardzo szeroki poziom komunikacji miedzy uczestnikami to współpraca. Polega ona na udostępnianiu aplikacji lub całego pulpitu uczestnikom wykładu. Jeśli prowadzący chce zaprezentować jakieś zagadnienie praktyczne, np. wykład realizowany w dowolnym programie, może udostępnić widok programu studentom, którzy będą mogli obserwować, jak realizowane jest dane zagadnienie w praktyce. (np. wykładowca może udostępnić widok przeglądarki internetowej, którą uczestnicy widzą na swoich ekranach). Prowadzący może też udostępnić wybranemu studentowi kontrolę nad swoją aplikacją. Jeżeli któryś ze studentów ma inny sposób realizacji danego zagadnienia, może go zaprezentować wszystkim uczestnikom wykładu. Prowadzący może w każdym momencie przejąć z powrotem od studenta kontrolę nad aplikacją i wrócić do prezentowania wykładu.

WSIiZ w Rzeszowie jest jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która wprowadza tę nowatorską metodę nauczania. Uczelnia planuje, by w przyszłości wszy
stkie kierunki studiów w formie niestacjonarnej były realizowane dodatkowo w nowej formule. Wynikają z niej same korzyści. Nowe studia w oparciu o nowoczesne interaktywne metody kształcenia to gwarancja jakości, tylko 10 zjazdów rocznie i niższe koszty.

Obok nowatorskiej formuły studiów nadal będzie można wybrać klasyczne studia niestacjonarne. System został tak skonstruowany, aby studenci, którzy wybiorą Interaktywny System Studiowania, po zaliczeniu semestru mogli przenieść się na tradycyjne studia niestacjonarne.

Tekst: Urszula Pasieczna, Szymon Taranda
Zdjęcia: Adam Janusz, Szymon Taranda