Patrole i konwoje sił koalicyjnych, bazy wojskowe, irackie zabytki archeologiczne oraz sceny z życia codziennego żołnierzy i oficerów – m.in. to prezentują zdjęcia autorstwa dr. inż. Macieja Milczanowskiego, które przekazał do kolekcji archiwum Hoover Institution w Uniwersytecie Stanforda. Wykonał je w latach 2005-2006 podczas misji w Iraku, kiedy był kapitanem Polskiego Kontyngentu Wojskowego Wielonarodowych Sił Zbrojnych w Iraku.

Cała kolekcja liczy ok. 500 zdjęć i została podzielona na 10 folderów z podpisami w języku angielskim.
Dr inż. Maciej Milczanowski brał udział w dwóch misjach. Pierwszą – na wzgórzach Golan, naukowiec WSIiZ postrzega bardzo pozytywnie. Natomiast ta druga – w Iraku, była zupełnie inna. – Działania na wzgórzach Golan absolutnie miały sens, bo rozdzielaliśmy dwa państwa, żeby nie doszło do wojny. Nie mieliśmy prowadzić działań skierowanych przeciw lokalnemu społeczeństwu. Natomiast w Iraku było odwrotnie – wspomina dr inż. Milczanowski.

Niezwykle ciekawe są zdjęcia codziennego życia polskich żołnierzy podczas misji w Iraku. Dr inż. Milczanowski dokumentował m.in. to, jak wyglądała praca żołnierzy w centrum operacyjnym, szkolenia, wypoczynek i nawet spotkania wojskowych z iracką ludnością cywilną. Na jednej z fotografii prezentuje się katolicka kaplica wojskowa poświęcona jednemu z apostołów Chrystusa, św. Judzie Tadeuszu, patrona od spraw trudnych i beznadziejnych.

Dr inż. przyznaje, że nawet teraz Amerykanom trudno jest oceniać misję w Iraku obiektywnie. – Naukowcy są z reguły wprzężeni w machinę polityczną, dlatego trudno jest im podchodzić do tematu z dystansem. Letni pobyt w Stanford był dla mnie bardzo korzystny z tego względu, że jest to bardzo dobrze funkcjonująca uczelnia, niezależna politycznie, uznawana za jedną z najlepszych o ile nie najlepszą na świecie. Rozmowy były bardzo rzeczowe. Udało się spotkać się z ludźmi, którzy mimo że funkcjonowali na najwyższych szczeblach władzy amerykańskiej, wypowiadali się bardzo krytycznie na temat polityki amerykańskiej zarówno w Iraku, jak i dzisiaj – opowiada dr inż. Milczanowski.

Dr inż. Maciej Milczanowski jest kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz dyrektorem Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym WSIiZ. Jest też osobą odpowiedzialną za realizację Projektu Bohaterskiej Wyobraźni profesora Zimbardo w Rzeszowie, będąc jednocześnie zastępcą lidera Zimbardo Team na Polskę.

Dowiedz się więcej w serwisie Hoover Institution