Mapy dokładniejsze niż mapy lotnicze? I to w dodatku dostępne dla każdego? To możliwe. Dzięki wsparciu InnoFund, funduszu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstał interesujący projekt pod nazwą FOTOMAPY.

– Jako jedyni w Polsce wykorzystujemy do przygotowania ortofotomap i modeli przestrzennych (DSM) małe samoloty bezpilotowe, których praca jest całkowicie zautomatyzowana – wyjaśniają twórcy pomysłu Tomasz Maik, Krzysztof Bosak i Tomasz Szypuła.

Do tworzenia map używane są małe samoloty bezpilotowe typu Pteryx. Są to około 4 kilogramowe, 2,5 metrowe latające roboty, sterowane wewnętrznym komputerem (autopilotem) według koordynat z GPS. Dzięki temu samoloty te zawsze znajdują się tam gdzie powinny.

– Przygotowane przez nas ortofotomapy i modele przestrzenne mają szerokie zastosowanie przy zarządzaniu pracami budowlanymi, precyzyjnym rolnictwie, składowaniu odpadów, bezpieczeństwie hydrologicznym, w telekomunikacji (analiza zasięgu nadajników) oraz przy analizie możliwości transportu obiektów ponadwymiarowych – podkreślają pomysłodawcy.
Więcej na temat projektu można się dowiedzieć na stronie internetowej www.fotomapy.pl.

FOTOMAPY powstały dzięki inwestycji funduszu, zarządzanemu przez WSIiZ. Głównym założeniem InnoFund jest finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju, charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka inwestycyjnego oraz wykazujących możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Fundusz zamierza inwestować głównie w młodych ludzi i ich pomysły. To co wyróżnia InnoFund spośród innych funduszy to fakt, że został założony w wyższej uczelni, a to daje funduszowi i firmom skupionym wokół niego możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy ekspertów z różnych dziedzin nauki i biznesu.

– W ramach funduszu przewidujemy co najmniej 10 wejść kapitałowych w nowozakładane przedsiębiorstwa inicjowane przez pomysłodawców z całej Polski. Jesteśmy gotowi zainwestować w jedno przedsięwzięcie maksymalnie 200 000 euro – podkreśla Wojciech Pitura, specjalista ds. pozyskiwania innowacyjnych przedsięwzięć oraz członek Komitetu Inwestycyjnego w funduszu InnoFund.

To nie jedyny projekt, który został objęty dofinansowaniem. Ty też masz szansę otrzymać wsparcie kapitałowe dla swojego pomysłu. Już 14 listopada 2012 InnoFund, włączając się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, zaprasza osoby planujące innowacyjny biznes na warsztaty przygotowujące pomysłodawców do współpracy z inwestorami kapitałowymi jakimi są fundusze seed capital, venture capital czy anioły biznesu. O szczegółach można przeczytać na stronie www.innofund.pl.