Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów WSIiZ, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych do wzięcia udziału w IV Uczelnianym Konkursie Wiedzy Prawnej.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w piątek 23 kwietnia 2010 roku o godz. 17.00 w sali RA 236 i polegał będzie na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru obejmującego pytania z następujących dziedzin:

  • Prawo administracyjne z uwzględnieniem problematyki dotyczącej samorządu terytorialnego,
  • Postępowanie administracyjne,
  • Prawo karne materialne,
  • Prawo cywilne,
  • Prawo konstytucyjne,
  • Podstawy prawa.

Drugi etap odbędzie się także w piątek, tyle że 14 maja 2010 roku o godz. 17.00 i polegał będzie na rozwiązywaniu kazusów, z wybranej przez studenta dziedziny prawa, np. sporządzeniu umowy, pozwu, odwołania od decyzji administracyjnej itp. Do II etapu przechodzą osoby, które w I etapie zdobyły co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

Organizatorzy konkursu przewidzieli atrakcyjne nagrody. – Laureaci Konkursu (I, II, III miejsce) oraz siedmiu kolejnych uczestników II etapu Konkursu zostaną zwolnieni z zaliczenia (ocenę 5,0) z wybranego przez Komisję Konkursu przedmiotu – wyjaśnia Marta Berdel-Dudzińska, jeden z organizatorów konkursu.

Ponadto WSIiZ ufundowała następujące nagrody:

  • I miejsce – zwolnienie z 50% czesnego przez jeden semestr
  • II miejsce – zwolnienie z 30% czesnego przez jeden semestr
  • III miejsce – zwolnienie z 20% czesnego przez jeden semestr

Jak widać, naprawdę warto wziąć udział w konkursie. – Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie i uzyskają co najmniej 40% poprawnych odpowiedzi z testu mogą dostać zwolnienie z zaliczenia z ćwiczeń z oceną 3,0 z wybranego przez Komisję Konkursu przedmiotu. Osoby, które przejdą do II etapu (co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi) mogą uzyskać zaliczenie z oceną 5,0 z wybranego przez Komisję Konkursu przedmiotu – kontynuuje Marta Berdel-Dudzińska.

Zgłoszenia należy kierować do asystentów z Katedry Prawa Administracyjnego do 19 kwietnia 2010, pokój nr 225, tel. 17 866 11 35. Zgłoszenia można nadsyłać także na e-mail: akedzior@wsiz.rzeszow.pl. Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.