IX edycja ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” odbędzie się już 26 maja 2017 r. Co roku udział w tym wydarzeniu biorą studenci wielu uczelni z całej Polski. Konferencja „Nauka i pasja” wpisała się nie tylko w plan corocznych wydarzeń naszej Uczelni, ale też studentów innych uczelni, którzy chętnie wracają na jej kolejne edycje.

Zasadniczym celem konferencji jest prezentacja poglądów młodych naukowców, wymiana opinii na płaszczyźnie naukowej oraz integracja środowisk akademickich. Dla studentów jest to szansa na nawiązanie nowych kontaktów, a przede wszystkim możliwość wniesienia realnego wkładu w rozwój polskiej nauki.

Konferencję otworzy Prorektor ds. Nauki, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ.
Następnie zostanie wygłoszony wykład otwarty pt. „Związki z mikrofalówki” i inne zjawiska społeczne w epoce nowych mediów przez dr Barbarę Przywarę z Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Uczestnicy konferencji będą wygłaszać swoje referaty i prowadzić dyskusje w następujących panelach tematycznych:

 • Ekonomia, finanse, zarządzanie
 • Zdrowie, kosmetologia, turystyka i rekreacja
 • Bezpieczeństwo, prawo, polityka
 • Dziennikarstwo i new media
 • Nowe technologie i innowacje

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK. Najlepsze artykuły będą miały szansę ukazać się w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW:

 • Financial Internet Quarterly „e-Finanse” – 14 pkt.
 • Studia Humana – 7 pkt.
 • Soci@lCommunication – 5 pkt.

W tym roku w skład Rady Naukowej Konferencji wchodzą uznani specjaliści różnych dziedzin nauki z naszej Uczelni:

 • dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
 • prof. zw. dr hab. n. med. Jan Gmiński
 • dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ
 • dr hab. Jan Krupa, prof. WSIiZ
 • dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ
 • dr inż. Mariusz Wrzesień
 • dr Leszek Baran

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.naukaipasja.com.pl

Organizatorem konferencji jest Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pod przewodnictwem Iwony Kościółek.