Ich rodzinne domy dzielą tysiące kilometrów… I jeśli wcześniej nie mieli okazji zamienić ze sobą choćby jednego zdania, to… ich drogi na pewno zetknęły się przynajmniej raz w życiu – w piątek, 25.07.2008 r., w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Majid Rezaghian Oghaz – pochodzący z Iranu student wydziału ekonomicznego, na specjalności – zarządzanie gościnnością oraz Li Hailiang, student z Chin, który zakończył właśnie naukę na kierunku informatyka i ekonometria, na specjalności – sieci komputerowe, odebrali dyplomy ukończenia studiów I-go stopnia w WSIiZ w Rzeszowie.

W uroczystości wzięli udział m.in. dr Andrzej Szelc, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą oraz Prodziekan prof. Marek Pałasiński.

Gratulujemy!