10 czerwca 2010 roku odbyła się konferencja naukowa PRZYSZŁOŚĆ DZIENNIKARSTWA – KONIECZNOŚĆ SPECJALIZACJI?

Organizatorem była Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Głównym celem konferencji była dyskusja na temat przyszłości dziennikarstwa w Polsce, w kontekście perspektyw kształcenia dziennikarzy.

Tematy, które omawiane były podczas konferencji:

  • Ewolucja zawodu dziennikarza
  • Dziennikarstwo specjalistyczne
  • Dziennikarstwo internetowe
  • Grafika komputerowa a dziennikarstwo
  • Przyszłość dziennikarstwa

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Kształcenie Dziennikarzy w Polsce. Nowe Potrzeby – Nowe Standardy”, dzięki wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze srodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Więcej szczegółów o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: badaniadziennikarstwa.wsiz.rzeszow.pl

Zdjęcia: Adam Janusz i Szymon Taranda