Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie włączyła się w organizację polskich obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Pierwszy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości odbędzie się w dniach 17-23 listopada 2008 r. Jest to wspólna inicjatywa amerykańskiej „Ewing Kaufman Foundation” i brytyjskiego programu „Make Your Mark”; a ogłoszona została przy wsparciu premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna.

Do 20 września do tej inicjatywy włączyło się już 75 krajów. W Polsce patronat nad inicjatywą objął wicepremier Waldemar Pawlak. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach tej międzynarodowej inicjatywy jest PKPP Lewiatan.

„Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie również partycypuje w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek, jest członkiem Honorowego Komitetu Organizacyjnego. WSIiZ podejmuje również serię działań wpisujących się w ogólnoświatowe obchody. Pierwszym z nich są Warsztaty dla nauczycieli, pt. Jak uczyć przedsiębiorczości, które odbędą się 16 października 2008 r., przy ul. Sucharskiego 2, sala A53, w godz. 10-14.

Znaczenie przedsiębiorczości zaczyna być coraz bardziej doceniane. O ile Raport Klubu Rzymskiego z lat 70-tych wskazywał na konieczność przygotowywania się do różnych zawodów w życiu, to wyzwaniem obecnych czasów jest branie swojego losu we własne ręce.

W krajach zaawansowanych ekonomicznie 40% osób aktywnych zawodowo na różnych etapach życia zakłada własne firmy. Jeśli te trendy zmian się utrzymają, to spodziewać się możemy, że 50% dzisiejszych uczniów będzie myślało o własnych firmach.

Nauczanie przedsiębiorczości staje się więc nie tylko pytaniem o przyswojenie wiedzy, ale przede wszystkim pytaniem o przygotowanie uczniów do znalezienia swojego miejsca
w rzeczywistości. Aby pomóc nauczycielom stojącym przed tym wyzwaniem przygotowaliśmy warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości.

Celem warsztatów jest ukazanie społeczno-gospodarczego kontekstu nauczania przedsiębiorczości, stworzenie okazji do wymiany doświadczeń i przekazanie sprawdzonych, łatwych do zastosowania rekomendacji „jak uczyć przedsiębiorczości”.

Zagadnienia:
• Historia przedmiotu „przedsiębiorczość” i nieporozumienia z tym związane
• Znaczenie przedsiębiorczości we współczesnym społeczeństwie i gospodarce
• Najlepsze doświadczenia (praca grupowa)
• Najważniejsze rzeczy, których brakuje w programie nauczania przedsiębiorczości
• Jak dobrze uczyć przedsiębiorczości – światowe doświadczenia

Prowadzącym warsztaty oraz koordynatorem obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest dr Paweł J. Dąbrowski, kontakt: pdabrowski@wsiz.rzeszow.pl , tel: 0503 004 277.”