W najnowszym numerze amerykańskiego czasopisma naukowego Journal of Economic Issues ukazał się artykuł autorstwa dr Agaty Gemzik-Salwach pt. „Institutional Analysis of Banks and Personal Loan Companies: Lesson from Poland”. Tekst skupia się przede wszystkim na nowych normach prawnych, które zaczęły obowiązywać banki jako regulacje ostrożnościowe po kryzysie finansowym z 2007 roku.

„Celem artykułu jest wyjaśnienie zmian w zachowaniu jednostek, ich działaniach, wyborach oraz sposobach myślenia, jakie zaszły pod wpływem działań instytucji bankowych i pożyczkowych w Polsce. Błędy popełnione przy stanowieniu prawa w Polsce spowodowały szereg niekorzystnych przemian społecznych, które dotknęły szczególnie najuboższą warstwę społeczeństwa” – mówi  dr Agata Gemzik-Salwach.

W artykule autorka poświęca wiele uwagi nowym normom prawnym, reakcjom rynku na ich wprowadzenie i decyzjom podejmowanych szczególnie przez najuboższe grupy społeczeństwa oraz na doświadczanie przez nie poczucia krzywdy. W oparciu o przeprowadzone badania własne publikacja przedstawia daleko idące konsekwencje społeczne wprowadzenia nowych regulacji prawnych, a są nimi pogłębianie się ubóstwa najbiedniejszej części społeczeństwa oraz utrata zaufania do Państwa jako instytucji, które nie potrafi – lub nie chce – chronić wszystkich swoich obywateli.

Artykuł można przeczytać TUTAJ.

Badania zostały wsparte grantem Narodowego Centrum Nauki DEC-2017/01/X/HS4/01500.