Młodość? Talent? Doświadczenie? Co decyduje o tym, czy pracodawca zechce Cię zatrudnić lub choćby zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną? Okazuje się, że w grę wchodzi coś zupełnie innego!

Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na badania przeprowadzone m.in. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, wskazuje na najważniejszy czynnik. Co decyduje o zatrudnieniu absolwenta uczelni? – Nie decyduje liczba lat spędzona w szkole, ale to czy dostosowała ona program do potrzeb rynku pracy – czytamy w artykule.

Na zatrudnienie mogą liczyć absolwenci tych uczelni, które ściśle współpracują z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, korporacjami i firmami, oraz tych, które oferują swoim studentom praktyki i staże. Nade wszystko, program nauczania musi odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy. Jak na tle tych informacji wygląda Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie?

– W walce o staż, praktykę lub wymarzoną posadę na etacie Uczelnia nie pozostawia studentów samych sobie. Działające tu Biuro Karier pomaga w znalezieniu odpowiedniej oferty. Ale to nie wszystko. Pomaga także prawidłowo przygotować dokumenty aplikacyjne i dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. W minionym roku na jednego studenta zarejestrowanego w bazie Biura Karier przypadło aż 3 oferty pracy – mówi Barbara Leśniak, Kierownik Biura Karier WSIiZ. Obecnie Uczelnia realizuje unijny program „WSIZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie”, w ramach którego studenci WSIiZ mogą liczyć na staże, za które będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości kilku tysięcy zł miesięcznie.

Oprócz praktyk i staży, Uczelnia zadbała o to, by studenci w ramach zajęć zdobywali praktyczną wiedzę w laboratoriach naukowo-dydaktycznych. Obecnie jest ich 66. Najnowsze z tych laboratoriów zlokalizowana jest w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Do dyspozycji studentów jest tu 17 pracowni wysokich technologii tele-informatycznych. Wśród nich są na przykład: laboratorium automatyki i robotyki, mikroskopii, zdalnej diagnostyki medycznej, grafiki 3D i 2D, a także laboratorium finansowe i pracownia kosmetologiczna. Najnowsze laboratorium mieści się w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie i jest to Laboratorium kryminalistyczne. – W pracowni będą realizowane zajęcia z kryminalistyki i kryminologii na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studenci będą wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce, opanują szerokie zastosowanie podstawowych dziedzin kryminalistyki: taktyki, techniki, strategii i metodyki kryminalistycznej – podkreśla gen. bryg. rez. dr Tomasz Bąk, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w WSIiZ.

Kandydaci na studia powinni zwracać uwagę nie tylko na kierunki, jakie oferuje uczelnia. Dla przyszłych pracodawców bardzo ważne jest praktyczne przygotowanie do zawodu, które studenci zdobywają głównie na zajęciach w specjalistycznych laboratoriach. Jak widać, tak właśnie kształci Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzszowie.

Do grona studentów WSIiZ będzie można dołączyć już od wtorku 9 sierpnia. Właśnie wtedy rusza II tura rekrutacji!