O potrzebie zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego nikogo przekonywać nie trzeba. Pytanie nie brzmi więc „czy?” tylko „jak?” reformować. Odpowiedzi szukali uczestnicy seminarium naukowego „Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?”, zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Odbyło się ono 6 kwietnia 2009 roku w Zamku w Łańcucie.

Gościem honorowym seminarium była Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka. Często podkreślała, że nie przyjechała po to, by wysłuchać propozycji zmian i nic z nimi nie zrobić, ale by się zainspirować, by wcielić w życie pomysły najlepsze. Taki zresztą był cel seminarium. – Nie chcemy tu tylko gadać, gadać i gadać, czy też narzekać i ubolewać, że jest źle, ale chcemy coś konkretnego zaproponować – wyjaśnił na początku seminarium jego przewodniczący, prof. Stanisław Waltoś.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od wielu lat żywo interesuje się kierunkami zmian w polskim szkolnictwie wyższym. Nie jest to zainteresowanie, wypływające z czystej ciekawości. Chodzi o konkretne projekty zmian. Chcąc włączyć się w dyskusję na temat ważnych problemów polskiej edukacji Uczelnia w 2007 roku zorganizowała seminarium poświęcone tej tematyce. Jego pokłosiem było wydanie książki pod red. Prof. Stanisława Waltosia i dra Andrzeja Rozmusa pt. "Szkolnictwo Wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja". Seminarium w Łańcucie jest kolejnym krokiem na drodze do zaproponowania rządowi projektów zmian w sektorze szkolnictwa wyższego. – Nie chcemy bowiem sytuacji, a dojdzie do niej, jeśli nic nie zrobimy, że uczelnie kiepskie, „producenci dyplomów” przetrwają, podczas, gdy naprawdę dobre uczelnie, przede wszystkim te niepubliczne zakończą swój żywot. Musimy promować jakość – proponował prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ. Wtórowali mu kolejni mówcy. Wśród nich znaleźli się m.in. prof. Jerzy Chłopecki, prof. Jerzy Woźnicki, dr Andrzej Rozmus. Ważnym elementem seminarium był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: prof. Szczepan Biliński, prof. Karol Musioł, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Janusz Tazbir oraz dr Jerzy Krzysztof Thieme,

Przygotowywane obecnie zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym są kolejnym etapem transformacji w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Nasza obecność w Unii Europejskiej, kulturowe procesy globalizacyjne oraz współczesne wyzwania rynku pracy to tylko niektóre czynniki determinujące warunki działania polskich uczelni. Seminarium w Łańcucie było ważnym głosem w tej cywilizacyjnej debacie. Prelegenci zwracali uwagę na to, że reforma szkolnictwa wyższego nie powinna mieć charakteru rewolucyjnego, a ewolucyjny. Dobrze przemyślany i mądrze przeprowadzony.

Ze względu na tematykę, seminarium skierowane było przede wszystkim do władz polskich uczelni, kadry naukowo-dydaktycznej, studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższego.

Obszary tematyczne seminarium:
• Problematyka prawna, socjologiczna i historyczna polskiego systemu szkolnictwa wyższego;
• Relacje zachodzące między nauką i edukacją a rynkiem pracy;
• Rola polskich uczelni w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego;
• Kierunki zmian w polskim szkolnictwie wyższym.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji poseminaryjnej, gdzie wszyscy Uczestnicy seminarium będą mieć możliwość pisemnego komentarza dotyczącego omawianej tematyki. Szczegółowe informacje już wkrótce.

Pani Minister spotkała się także ze studentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Nieformalne spotkanie ze studentami dotyczyło spostrzeżeń i oczekiwań studentów co do zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

Zobacz film z Seminarium w Łańcucie

Zobacz galerię zdjęć z Seminarium w Łańcucie
Zobacz galerię zdjęć ze spotkania Pani Minister ze studentami WSIiZ

Zdjęcia: Adam Janusz