Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od wielu lat żywo interesuje się kierunkami zmian w polskim szkolnictwie wyższym. Chcąc włączyć się w dyskusję na temat ważnych problemów polskiej edukacji Uczelnia w 2007 roku zorganizowała seminarium poświęcone tej tematyce. Jego pokłosiem było wydanie książki pod red. Prof. Stanisława Waltosia i dra Andrzeja Rozmusa pt. "Szkolnictwo Wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja". Czas na ciąg dalszy.

Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ organizuje ciekawe seminarium naukowe. Odbędzie się ono 6 kwietnia 2009 roku w Zamku w Łańcucie. O czym będzie mowa? Przygotowywane obecnie zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym są kolejnym etapem transformacji w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Nasza obecność w Unii Europejskiej, kulturowe procesy globalizacyjne oraz współczesne wyzwania rynku pracy to tylko niektóre czynniki determinujące warunki działania polskich uczelni. Niniejsze seminarium zrodziło się z potrzeby udziału w tej cywilizacyjnej debacie.

Ze względu na tematykę seminarium skierowane jest przede wszystkim do władz polskich uczelni, kadry naukowo-dydaktycznej, studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższego.

Obszary tematyczne seminarium:

  • Problematyka prawna, socjologiczna i historyczna polskiego systemu szkolnictwa wyższego;
  • Relacje zachodzące między nauką i edukacją a rynkiem pracy;
  • Rola polskich uczelni w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego;
  • Kierunki zmian w polskim szkolnictwie wyższym.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Aby móc uczestniczyć w seminarium, wystarczy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie uczestnictwa. O wzięciu udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń. Stosowna informacja o wyczerpaniu limitu miejsc będzie zamieszczona na stronie internetowej www.wsiz.rzeszow.pl.

Zgłoszenia mogą Państwo przysłać drogą e-mailową na adres: kpado@poczta.wsiz.rzeszow.pl lub zgłaszać telefonicznie: tel. kom. 501324371.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej seminarium. Udziela ich też Sekretarz seminarium, Pani mgr Karolina Pado (Tel. 501324371).

6 kwietnia o godzinie 15:00 Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwiedzi także Wyższą Szkołę Informatyki i Zarzązania w Rzeszowie. Odbędzie się nieformalne spotkanie ze studentami WSIiZ. Będzie dotyczyło spostrzeżeń i oczekiwań studentów co do zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Sala RA101. Serdecznie zapraszamy!