Jakub Ochnio, absolwent WSIiZ oraz pracownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, zdobył II miejsce w I edycji konkursu Medi@stery. Jego praca pt. „Język komunikowania wizualnego – semantyka, syntaktyka i pragmatyka fotografii” została doceniona przez kapitułę i zostanie wydana w formie książkowej.

Medi@stery to ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny mediów, które zostały złożone na kierunkach studiów dziennikarskich. Intencją organizatorów jest nie tylko wyróżnienie najlepszych pod względem merytorycznym prac, ale także stworzenie przepustki do świata mediów dla wybijających się absolwentów dziennikarstwa. Z możliwości wzięcia udziału w konkursie skorzystał Jakub Ochnio.

– Po obronie pracy otrzymałem od prof. Gajdki propozycję publikacji monografii o tym samym tytule. Zbiegło się to w czasie z ogłoszeniem konkursu Medi@stery – opowiada mgr Ochnio – Konkurs potraktowałem bardzo pragmatycznie, jako kolejną możliwość weryfikacji jakości pracy. Jestem jednak zaskoczony samą nagrodą. Nie sądziłem, że moja propozycja, kierowana do mocno ograniczonego grona semiologów, zostanie zauważona.

Promotorem pracy był dr Macej Ulita, natomiast recenzentem prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka. Niemniej to nie jedyne osoby, które miały wpływ na ostateczny wygląd tej pracy.

– Jest to podsumowanie moich prób badawczych podejmowanych głównie w zakresie antropologii, jednak na ostateczny kształt książki jaka ukaże się w połowie tego roku ogromny wpływ miały recenzja i uwagi mojego Mentora – prof. nadzw. dr. hab. Marcina Szewczyka oraz podpowiedzi doboru literatury od dr Anny Martens – mówi zdobywa II miejsca.

Praca mgr Ochnio jest efektem połączenia jego wielkiej pasji, jaką jest fotografia, oraz zainteresowań naukowych, czyli językoznawstwa.

– Jest to propozycja przeniesienia dorobku językoznawców na grunt fotografii – mówi autor nagrodzonej pracy – Sam obraz traktowany jest z jednej strony jako naturalny sposób komunikowania i pewnego rodzaju powrót do malunków naskalnych, z drugiej zaś, jako wtórny system stworzony dzięki językowi.

A oto wszyscy nagrodzeni uczestnicy I edycji konkursu Medi@stery:

Pierwsze miejsce zajął Marcin Sanakiewicz za pracę pt. „Telewizja ponowoczesna: logiki i imaginacje medialne”.

Drugie miejsce zajął Jakub Ochnio za pracę pt. „Język komunikowania wizualnego – semantyka, syntaktyka i pragmatyka fotografii”.

Trzecie zajęła Aleksandra Rabowska za pracę pt. „Wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego w polskiej blogosferze kulinarnej”.

Jakub Ochnio to pracownik naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej WSIiZ, etnologii oraz socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdobywca wielu prestiżowych nagród w konkursach fotografii.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.