Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z opiekunami Koła Naukowego „Rehabilitant” oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu zorganizowali IV Podkarpacką Spartakiadę dla Osób Niepełnosprawnych. Odbyła się ona 5 czerwca 2012 roku w Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej.

W tegorocznej Spartakiadzie wzięło udział ponad 600 osób. Były to osoby niepełnosprawne z Ośrodków Rehabilitacyjnych, Szkół Integracyjnych oraz ich opiekunowie i wolontariusze z Podkarpacia, a także z Zamojszczyzny, w wieku od kilku do nawet kilkudziesięciu lat.

Do udziału w imprezie zaproszono również, jako gościa specjalnego, jednego z najbardziej znanych zawodników trialu rowerowego Krystiana Herbę z Rzeszowa, który zaprezentował swoje popisy rowerowe.

Imprezę rozpoczął pokazowy mecz rugby niepełnosprawnych sportowców na wózkach inwalidzkich, których trenerem jest mgr Artur Sochacki.

Konkurencjom sportowym towarzyszyły zajęcia z hipoterapii, konkursy karaoke, konkursy piosenki, malowania twarzy, występy muzyczne. Na zakończenie zaplanowano zabawę przy muzyce, oraz poczęstunek dla dzieci połączony z biesiadą. Oprawę muzyczną zapewnił absolwent naszej uczelni, a jednocześnie współpracownik, Michał Środa.

Biorąc pod uwagę korzyści edukacyjne i wymiar społeczny takich imprez, chcemy zmobilizować całe społeczeństwo, organizacje pozarządowe i instytucje z terenu Podkarpacia do aktywnego włączenia się w to wyjątkowo piękne przedsięwzięcie – mówi dr Helena Bartyzel-Lechforowicz, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.