Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do udziału w realizacji projektu „Innofund – kapitał na innowacje”. Celem naszych działań jest tworzenie odpowiednich warunków dla podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych rodzących sie m.in. w społeczności akademickiej.

Planujemy objąć wsparciem w ramach preinkubacji 30 pomysłów biznesowych, a następnie wesprzeć kapitałowo przynajmniej 10 nowopowstałych spółek. Maksymalna kwota jednej inwestycji nie może przekroczyć 200 000 euro. Zapewniamy kompleksowe doradztwo biznesowe na etapie przygotowania biznesplanu, założenia oraz prowadzenia nowej firmy. Istnieje możliwość udostępnienia infrastruktury oraz usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nowopowstałych przedsiębiorstw.

Swoje pomysły biznesowe mogą zgłaszać osoby z terenu całego kraju posiadające nowatorskie pomysły oraz rozwiązania technologiczne bądź organizacyjne. Oferta funduszu skierowana jest do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, pracowników sektora IT, studentów, pracowników naukowych oraz osób które już prowadzą działalność gospodarczą. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań w następujących branżach: technologii informacyjno-telekomunikacyjnej (ICT), mechatronice i elektronice, biotechnologii, ochronie środowiska, odnawialnych źródłach energii oraz medycynie i farmakologii.

Powodem podjęcia przez Centrum przedsięwzięcia tego typu jest dostrzeżenie problemu polegającego na trudnościach z pozyskaniem finansowania na realizacje nowych przedsięwzięć o wysokim potencjale innowacyjnym. Brak wsparcia początkowych faz rozwoju takich przedsięwzięć ogranicza poziom innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach projektu organizowane będą również konkursy na biznesplan oraz na pracę dyplomową.

Nasze działania informacyjne obejmują: organizację seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, ogłoszenia i artykuły w prasie, komunikaty i audycje w radio o zasięgu ogólnopolskim, uczestnictwo w konferencjach i różnego rodzaju eventach związanych z tematyką przedsiębiorczości. Chcemy w ten sposób popularyzować wiedzę z zakresu finansowania inwestycji wysokiego ryzyka, zakładania firm oraz wprowadzania na rynek rozwiązań innowacyjnych.
Wszystkie informacje dotyczące zasad udziału w projekcie można znaleźć na stronie www.innofund.pl lub bezpośrednio w biurze projektu:

Biuro InnoFund
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2 pok. 243
35-225 Rzeszów
Tel. 17 866 1121
Fax. 17 863 4545
E-mail: biuro@innofund.pl

Wojciech Pitura