Rzeszowska WSIiZ znana jest z nowoczesnych rozwiązań informatycznych, realizowanych z wielkim rozmachem, ale przede wszystkim służących rozwojowi uczelni, jej pracowników i studentów.

Informatyzacja Uczelni, z wykorzystaniem rozwiązań Misrosoft, sprawiła, że stała się ona miejscem niezwykle nowoczesnym, ale i użytecznym. Nie pozostało to niezauważone. Firma Microsoft zamieściła na swoich stronach internetowych obszerny artykuł, opisujący historię działań podejmowanych w WSIiZ. Można go przeczytać tutaj!

– Szczycimy się tym, że uczymy studentów nie tylko teorii zarządzania, ale również sposobów realizacji tego zarządzania w praktyce. I nie tylko w laboratoriach, ale na co dzień. Studiując u nas, studenci mogą samodzielnie przekonać się, jak nowoczesne technologie rozwiązują problemy, ułatwiają życie i realizację powierzonych zadań. Te doświadczenia kształtują ich wyobraźnię i oczekiwania – mówi prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ w Rzeszowie. M.in. dlatego uczelnia stawia na rozwój. A funkcjonowanie w coraz bardziej zglobalizowanym świecie wymusza wręcz rozwój nowoczesnych technologii informatycznych.

– Kompleksowo zinformatyzowaliśmy proces rekrutacji, obsługę spraw studentów, wystawianie ocen, planowanie zajęć, sprawy kadrowe pracowników uczelni, planowanie toków studiów, budżetowanie i rozliczenia finansowe. Studenci i pracownicy od kilku lat posługują się kartami z mikroprocesorami, które służą im do identyfikacji w systemach, obsługi mikropłatności na terenie kampusu, a ostatnio także do zgłaszania obecności na zajęciach i rezerwowania miejsc w autobusach, które jeżdżą między naszymi budynkami w Rzeszowie – wylicza Lucjan Hajder, Dyrektor ds. Informatyki w WSIiZ.

– Uczelnia stanowi źródło kompetencji w wielu dziedzinach. Jesteśmy partnerem wiodących korporacji technologicznych, w tym Microsoft, której technologie wykorzystujemy jako fundament naszych rozwiązań aplikacyjnych. Poprzez pracę w ramach projektów zewnętrznych pracownicy i studenci zyskują cenne doświadczenia, zaś uczelnia środki na inwestycje w działalność podstawową – mówi Artur Skoczylas, Kierownik Centrum Usług Informatycznych WSIiZ.

Wszystkie rozwiązania informatyczne, zastosowane w WSIiZ, choć nowatorskie i postępowe, nie są końcem rozwoju Uczelni. Na szeroką skalę zakrojone są działania, prowadzące do wdrożenia kolejnych pomysłów informatycznych. W najbliższym czasie będzie więc o WSIiZ w Rzeszowie ponownie głośno.