Czym różni się marzenie od celu? Na czym polega technika SMART? Dlaczego tak ważne jest, aby w drodze do realizacji celu uwzględnić potencjalne trudności? Między innymi na te pytania odpowiedzieli studenci uczestniczący 19 października br. w warsztacie „Od marzeń – do celów!” zorganizowanym przez Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii.

Warsztaty były okazją do refleksji nad swoimi marzeniami i dążeniami, oraz próbą ubrania ich w konkretne, możliwe do realizacji cele. Uczestnicy skorzystali z takich narzędzi jak Pytanie o cud, Koło życia, Ścieżka do cudu – dzięki czemu określili swoją aktualną sytuację i zasoby, cel jaki chcą osiągnąć, a także dokładny plan jego realizacji.

Uczestnicy tak podsumowali swoją pracę podczas warsztatu:

„Dzięki warsztatom wiem, jak ważne jest, żeby sprawdzać, czy cel jest naprawdę mój, czy wynika z presji otoczenia.”

 „Mogę osiągnąć swoje cele! Jestem gotowa do działania, mam plan i motywację.”

 „Technika Co jest w tym najważniejsze sprawiła, że mam jasność co do tego, co chcę osiągnąć.”

Kolejne warsztaty w Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii odbędą się 26 października i będą dotyczyć rozwijania kreatywności.

Szczegóły dostępne w wydarzeniu.

Fot: Mateusz Gradowski