Po raz kolejny studenci rzeszowskiej WSIiZ spotkali się podczas cyklu wykładów „Nauka i wielkie pytania”, który odbył się 5 maja 2010 r.

Profesor Paweł Koteja poprowadził wykład, dotyczący „Eksperymentalnych badań darwinowskiej teorii ewolucji”. Początkowo prowadzący przedstawił schemat środowego spotkania, a następnie postawił wszystkim zgromadzonym pytanie: -Dlaczego potrzebujemy eksperymentalnych badań? W dalszej części spotkania referent w małej pigułce przypomniał darwinowską teorię ewolucji oraz jej dwie płaszczyzny: historyczną i mechanistyczną. Następnie Profesor zajął się kwestią statusu metodologicznego oraz starał się odpowiedzieć na nurtujące większość ludzi pytania, m.in. czy człowiek powstał z małpy oraz czy możliwe jest testowanie eksperymentalne.

Podczas wykładu poruszone zostały także szczegółowe problemy pojawiające się w teorii ewolucji, do których możemy zaliczyć: zagadkę płci, zagadkę altruistycznego zachowania się zwierząt, ewolucję inteligencji i świadomości, a także ewolucyjne przyczyny starzenia się organizmów. Ponadto prelegent przedstawił wątpliwości dotyczące teorii ewolucji, jak i również wyjaśnił typy eksperymentów ewolucyjnych. Wymienił między innymi quasi, czyli eksperymenty naturalne, laboratoryjny dobór naturalny, eksperymenty z doborem sztucznym, które są bliżej „silnego wnioskowania” niżeli bliżej natury. Po interesującej prezentacji uczestnicy wykładu mieli możliwość przeprowadzenia krótkiej dyskusji z prof. dr hab. Pawłem Koteją.

Cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania" jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka.

Zapraszamy na kolejny wykład, który odbędzie się 12 maja 2010r. Spotkanie poruszy problem Recepcji teorii ewolucji, a poprowadzi go dr Paweł Polak.

Klaudia Kwaśnik