– Pochodzenie nie jest barierą, jeśli chodzi o pracę w Parlamencie Europejskim – zapewniła Iwona Słota, asystentka Pani Poseł Elżbiety Łukacijewskiej podczas spotkania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

1 marca 2013 roku w naszej uczelni odbyło się spotkanie z Iwoną Słota i Agnieszką Schwarz, asystentkami Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej. Przedstawicielki Parlamentu przybliżyły charakter i zakres pracy, jaką wykonują.

Spotkanie pt. „Bliżej Parlamentu Europejskiego” skierowane było głównie do członków Forum Inicjatyw Europejskich i Młodych Aktywistów Dyplomacji. Z zaproszenia skorzystali również członkowie Studenckiego Koła Naukowego Eurointegracja z Politechniki Rzeszowskiej.

Podczas spotkania reprezentantki z Brukseli opowiedziały o pracy posła do parlamentu, o Komisji Rozwoju Regionalnego, a także o delegacjach, które podtrzymują i rozwijają międzynarodowe kontakty Parlamentu. Panelistki, na przykładzie najnowszego raportu autorstwa Poseł Elżbiety Łukacijewskiej (nt. walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w krajach Partnerstwa Wschodniego), wyjaśniły także proces powstawania i znaczenie raportów tworzonych dla międzynarodowego forum odbiorców.

– Raporty, czyli sprawozdania przygotowywane przez posłów, podzielić można na ustawodawcze i problemowe. Drugi rodzaj raportów polega na poruszaniu tematów proponowanych, będących własną inicjatywą. Sprawozdanie posła musi jednak zawsze zawierać konkrety, sprawy najważniejsze traktujące dane zagadnienie – tłumaczy Iwona Słota.

W trakcie dyskusji, która zawiązała się podczas spotkania, padły pytania dotyczące możliwości podjęcia pracy w Parlamencie Europejskim przez osoby pochodzenia ukraińskiego.

– Oczywiście o pracę w Parlamencie mogą się starać również osoby, mieszkające poza granicami Unii Europejskiej. Najlepiej jest rozpocząć od systemu stażowego – radzi Słota. Asystentka Poseł Łukacijewskiej wyjaśniła, w jaki sposób można ubiegać się o staż w Parlamencie, a także opisała pracę i zakres obowiązku stażysty. – W momencie gdy wakat zwalnia się, stażysta może zostać nawet zatrudniony przez posła jako asystent – mówi Iwona Słota.

Studentów kierunku Stosunki międzynarodowe, uczących się języka chińskiego, zainteresowały ponadto działania Parlamentu podejmowane w ramach Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową. W tym też kontekście Agnieszka Schwarz poinformowała o zaplanowanej na 6 marca 2013 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli konferencji pt. „Regionalne aspekty polskiej strategii Go China.” Celem spotkania, którego organizatorami są Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Elżbieta Łukacijewska oraz Wojciech Olejniczak, Czesław Siekierski, Danuta Jazłowiecka (we współpracy z województwami łódzkim, mazowieckim, podkarpackim oraz świętokrzyskim), jest pogłębienie współpracy bilateralnej szczególnie w aspekcie regionalnym.

– Jest na to duża szansa, zwłaszcza że uczestnikami spotkania będą m.in. dyplomaci z Misji Chińskiej przy UE (Ambasador Chin przy UE – Wu Hailong) oraz ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE (Ambasador Marek Prawda – tbc). Na spotkaniu pojawią się także: profesor Jerzy Buzek, reprezentanci Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a zwłaszcza sektora biznesu z Polski i Chin (prezes Bank of China w Brukseli, firmy takie jak: ZTE, SangYang, ICBC, Da Tang, Wei Chai, Haier) oraz przedstawiciele świata akademickiego – dodaje Agnieszka Schwarz.

Spotkanie pt. „Bliżej Parlamentu Europejskiego” zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Forum Inicjatyw Europejskich WSIiZ. Opiekunowie FIE, Ewa Nowak-Koprowicz i Dominik Łazarz zaznaczają, że tego typu spotkania stanowią dla studentów wsparcie i inspirację do działania na polu europejskim.