20 marca 2013 roku o godzinie 10.00, w auli RA3 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przy ul. Sucharskiego 2, odbędzie się debata pt. „Banki centralne a kryzys w strefie euro”.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Cwynar – Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ, dr Andrzej Kondratowicz – Członek Rady TEP, dr Maciej Krzak – Szef Zespołu Makroekonomicznego Centrum Analiz Społeczno-Gospodarczych, Marcin Mrowiec – Główny Ekonomista Banku Pekao SA oraz Ryszard Petru – Przewodniczący Rady TEP.

Celem debaty jest podniesienie poziomu wiedzy na temat roli banków centralnych w czasie kryzysu zadłużenia publicznego w strefie euro. Ponadto, podczas debaty poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: cel działalności banków centralnych, kryzys finansów publicznych w strefie euro oraz rola banków centralnych jako stabilizatora systemu finansowego.

Debatę zamknie dyskusja uczestników panelu, do udziału w której wszystkich serdecznie zapraszamy.

Organizatorami debaty są: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Narodowy Bank Polski oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

Więcej informacji na: www.tep.org.pl