23 kwietnia 2009 roku podpisana została umowa między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a KAIZEN Institute. Zaowocuje ona bliską współpracą Uczelni ze światowej klasy Instytutem specjalizującym się w najwyższej jakości technikami zarządzania.

KAIZEN to stosowana na całym świecie filozofia niskokosztowego i zdroworozsądkowego zarządzania. Metody i techniki KAIZEN zostały wypracowane i wdrożone przez czołowe japońskie koncerny takie jak Toyota, Sony, Toshiba. Mogą być stosowane w każdej branży i w każdej firmie. Cieszy fakt, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dołączyła do grona współpracowników KAIZEN INSTITUTE.

Co ciekawe, korzyści z podpisania umowy czerpać będzie nie tylko Uczelni i jej kadra, nie tylko beneficjenci korzystający ze szkoleń biznesowych, ale także studenci. Na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia rusza nowa specjalność: KAIZEN – japońskie metody zarządzania.

Studenci tej specjalności nabędą umiejętności związane ze zdroworozsądkowym zarządzaniem firmą, w tym: eliminowaniem strat generujących koszty (MUDA), identyfikacją i monitorowaniem procesów (process mapping), planowaniem i audytowaniem jakości oraz rozpoznawaniem momentów tworzenia wartości dodanej. Nauczą się także standaryzować pracę, stosować metody i narzędzia KANBAN, TFM, SPC, Six Sigma, FMEA, QFD, SMED, JIT. Jako przyszli menedżerowie i praktycy KAIZEN dowiedzą się także, jak organizować i optymalizować stanowiska pracy, balansować linie produkcyjne oraz przeprowadzać sesję KAIZEN we własnym przedsiębiorstwie. Program specjalności kładzie nacisk przede wszystkim na zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe mające na celu pozyskanie praktycznych umiejętności.

W programie studiów m.in.:

  • warsztaty KAIZEN
  • Six Sigma
  • Lean manufacturing
  • Total Quality Management TQM
  • Just In Time

Specjalność realizowana będzie od 2. semestru na studiach II stopnia.


A co po studiach?

Absolwienci, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będą mogli podjąć pracę na stanowiskach menedżera prowadzącego własna firmę w oparciu o japońskie koncepcje zarządzania, menedżera nadzorującego i kierującego procesami tworzenia wartości, pracownika lub kandydata do pracy w japońskich i innych międzynarodowych koncernach stosujących KAIZEN, menedżera jakości, organizacji produkcji czy doradcy, konsultanta lub wdrożeniowca KAIZEN. Program specjalności jest przygotowywany pod patronatem merytorycznym KAIZEN Institute Polska.

Zobacz zdjęcia z podpisania umowy