W ofercie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na rok akademicki 2009/2010 pojawiła się nowa specjalność: KAIZEN – japońskie metody zarządzania. Specjalność realizowana będzie w ramach studiów II stopnia na kierunku Ekonomia.

KAIZEN to stosowana na całym świecie filozofia niskokosztowego i zdroworozsądkowego zarządzania. Metody i techniki KAIZEN zostały wypracowane i wdrożone przez czołowe japońskie koncerny takie jak Toyota, Sony, Toshiba. Mogą być stosowane w każdej branży i w każdej firmie.

Student tej specjalności nabędzie umiejętności związane ze zdroworozsądkowym zarządzaniem firmą, w tym: eliminowania strat generujących koszty (MUDA), identyfikacji i monitorowania procesów (process mapping), planowania i audytowania jakości, rozpoznawania momentów tworzenia wartości dodanej. Oprócz powyższego nauczy się standaryzować pracę, stosować metody i narzędzia: KANBAN, TFM, SPC, Six Sigma, FMEA, QFD, SMED, JIT. Jako przyszły menedżer i praktyk KAIZEN będzie potrafił organizować i optymalizować stanowiska pracy, balansować linie produkcyjne oraz przeprowadzić sesję KAIZEN we własnym przedsiębiorstwie. Program specjalności kładzie nacisk przede wszystkim na zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe mające na celu pozyskanie praktycznych umiejętności.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów na tej specjalizacji mogą być wykorzystane w praktyce zawodowej:
• menedżera prowadzącego własna firmę w oparciu o japońskie koncepcje zarządzania
• doradcy, konsultanta, wdrożeniowca KAIZEN
• menedżera nadzorującego i kierującego procesami tworzenia wartości
• pracownika lub kandydata do pracy w japońskich i innych międzynarodowych koncernach stosujących KAIZEN
• menedżera jakości, organizacji produkcji

W programie studiów między innymi:
• Warsztaty KAIZEN
• Six Sigma
• Lean manufacturing
• Total Quality Management TQM
• Just In Time

Więcej informacji o studiach w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie można znaleźć w serwisie: www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.

Program specjalności jest przygotowywany pod patronatem merytorycznym KAIZEN Institute Polska.