Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja „Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne”, pod redakcją Stanisława Waltosia i Andrzeja Rozmusa. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i jest pokłosiem blisko dwuletniej pracy Pracowników naszego Konsorcjum, pod opieką naukową Profesora Stanisława Waltosia.

Autorzy omawiają w niej najbardziej istotne zagadnienia związane z rozwojem naukowym, w tym m.in.:

  • najnowszą nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym
  • bariery w modelowaniu kariery naukowej w Polsce
  • aspekty społeczno-ekonomiczne kariery naukowej – status zawodów związanych z działalnością naukową
  • warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej w Polsce.

Zainteresowane osoby odsyłam do strony internetowej wydawnictwa, gdzie można zamówić niniejszą publikację.