Z początkiem 2019 roku w Katedrze Kosmetologii WSIiZ rozpoczęto realizację projektu „CosmeticValley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department”, finansowanego w ramach konkursu na Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Pierwszym ważnym punktem projektu było aktywne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej Second Austrian Summit on Natural Products w dniach 13-15 stycznia 2019 w Seefeld w Tyrolu.

W konferencji uczestniczył Kierownik Katedry Kosmetologii, prof. Kazimierz Głowniak, pełniący jednocześnie funkcję Członka Komitetu Naukowego konferencji, dr Katarzyna Gaweł-Bęben, dr Beata Antosiewicz oraz mgr inż. Marcelina Strzępek, których udział finansowany był ze środków NAWA. Korzystając ze stypendium przyznawanego przez organizatorów konferencji, pracownikom Katedry Kosmetologii towarzyszyła również studentka ostatniego roku studiów magisterskich na Kierunku Kosmetologia Uliana Hoian.

Celem organizowanej corocznie konferencji jest integracja młodych naukowców, których badania odnoszą się do metod pozyskiwania, oczyszczania i określania biologicznej aktywności substancji pochodzenia naturalnego oraz potencjalnych możliwości  ich zastosowania. Tematyka wykładów oraz sesji posterowych skupiona była wokół trzech zagadnień: leków roślinnych, fitokosmetyków oraz roślinnych składników żywności. Pracownicy Katedry Kosmetologii zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci dwóch posterów naukowych pt „Cistus ladanifer leaf extracts as potential active ingredients for phytocosmetics and phytopharmaceuticals” oraz „Potential cancer preventing activity of Orthosiphon stamineus Benth leaf extract”. Dr Katarzyna Gaweł-Bęben wygłosiła również referat pt. „Plant extracts in skin-lightening cosmetics – current trend in phytocosmetology”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Kameralny charakter konferencji oraz bajkowa sceneria pokrytego śniegiem Seefeld sprzyjały ciekawym i inspirującym dyskusjom oraz nawiązywaniu nowych kontaktów naukowych. Konferencja była również okazją do spotkania ze wszystkimi Partnerami Katedry Kosmetologii w projekcie NAWA z Uniwersytetu w Innsbrucku, Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach oraz Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ałmatach oraz przedyskutowania bieżących zagadnień związanych z realizacją projektu.