Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzony w WSIiZ zdobył II miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy program o profilu kształcenia praktycznego. Nagroda to 1 mln zł! Komisja oceniła 261 wniosków z całej Polski.

MNiSW ogłosiło dziś wyniki konkursu w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna WSIiZ zajął II miejsce spośród 13 najlepszych programów kształcenia o profilu praktycznym.

– Do konkursu zgłoszono aż 261 wniosków – 185 dla profilu ogólnoakademickiego i 76 dla profilu praktycznego. Nagrodzonych zostało 13 programów kształcenia o profilu praktycznym i 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim. Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln zł – informuje dr Sławomir Gawroński, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wnioski oceniała Komisja do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Edwarda Jezierskiego, w składzie: prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Stanisław Chwirot, prof. Grzegorz Kurzyński, prof. dr hab. Jan Madey, dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. dr hab. Jadwiga Mirecka, prof. dr hab. Dariusz Rott, dr hab. Małgorzata Sekułowicz, prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński, prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak oraz pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzony w WSIiZ został wyróżniony przez ministerstwo m.in za innowacyjny program.

– Zajęcia prowadzą przede wszystkim praktycy. Konstrukcja merytoryczna programu jest wypadkową wieloletnich doświadczeń i współpracy z interesariuszami zewnętrznymi oraz partnerami kierunku, jak choćby Polska Agencja Prasowa i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W zajęciach laboratoryjnych wykorzystywane są najnowsze techniki, takie jak: motion capture, eye-tracker, jaskinia 3D – mówi dr Maciej Ulita, prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ podkreśla, że kształcenie praktyczne to priorytet i jednocześnie znak rozpoznawczy uczelni.

– Sporą część zajęć prowadzą eksperci z danej dziedziny i praktycy. Odbywają się one w nowoczesnych, świetnie wyposażonych laboratoriach. Studenci mają praktyki i staże w firmach z Polski i całego świata. Dostosowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb gospodarki. Dzięki temu nasi studenci są bardzo dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy. Cieszymy się, że ministerstwo doceniło nasze wysiłki – nie ukrywa.

Wnioski nagrodzono w zakresie następujących kierunków studiów:

Profil praktyczny:

 • Akustyka
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Diennikarstwo i nowe media
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Pedagogika specjalna
 • Prawo
 • Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zastosowania fizyki w biologii i medycynie.

Profil ogólnoakademicki:

 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Filologia polska
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Informatyka
 • Informatyka analityczna
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria danych
 • Mechatronika
 • Psychologia
 • Technologia chemiczna
 • Zarządzanie.