Na kierunku Logistyka trwają przygotowania do certyfikowania programu studiów na zgodność z wymaganiami międzynarodowego standardu umiejętności logistycznych European Senior Logistician, ustanowionego przez Europejskie Towarzystwo Logistycznego ELA (zrzesza blisko 30 krajów). Ukończenie logistyki na WSIiZ będzie więc od razu dawać absolwentom z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, prawo do otrzymania międzynarodowego certyfikatu Candidate European Senior Logistician.

Po zebraniu wymaganego, doświadczenia zawodowego i pozytywnej jego ocenie przez uprawnionych asesorów, certyfikat „Kandydata”, będzie można zamienić na pełny European Senior Logistician, bez konieczności zdawania egzaminów sprawdzających wiedzę profesjonalną wymaganą od menedżera logistyki. Świadectwem posiadania tej wiedzy będzie bowiem dyplom ukończenia studiów WSIiZ.

Certyfikat European Senior Logistician (ESLog) przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za planowanie, koordynację, kontrolę i rozwijanie logistyki w przedsiębiorstwach oraz doradztwo logistyczne. Do końca września 2015 wydano nieco ponad 100 certyfikatów „ESLog” polskim menedżerom logistyki.

– Certyfikat „European Senior Logistician” jest uznawanym w wielu krajach (w Europie i poza nią) świadectwem umiejętności menedżera logistyki co najmniej średniego szczebla. Aby zdobyć te uprawnienia, trzeba zdać sześć egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących m.in.: funkcjonowania łańcuchów dostaw, zarządzania zapasami, magazynem, transportem, zakupami i zaopatrzeniem, planowania produkcji itp. Należy także potwierdzić (w specjalnej procedurze oceny) co najmniej pięcioletnie doświadczenie jako menedżera logistyki lub konsultanta w projektach logistycznych. To dość spore wyzwanie, także finansowe. Większość osób płaci bowiem za kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów, a same egzaminy to wydatek blisko 5 tys. zł. Co najmniej tyle zyskuje zatem absolwent studiów, których program jest oficjalnie uznany za „ekwiwalent wiedzowy” wspomnianych egzaminów. Warto też podkreślić, że certyfikaty „European Senior Logistician” ma w Polsce kilkaset osób. To ciągle niewiele, więc każdy posiadacz tego dokumentu będzie miał szanse wyróżniać się na rynku pracy jeszcze dość długo – wyjaśnia dr inż. Krzysztof Feret, certyfikowany European Senior Logistician.