Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest trzecią uczelnią w Polsce, która pozytywnie przeszła audyt programu studiów z logistyki European Senior Logistician. Dodatkowo od nowego roku akademickiego, studenci w ramach studiów na kierunku Logistyka będą mogli zdobywać certyfikaty, za które normalnie musieliby zapłacić przynajmniej 5 tysięcy złotych.

European Senior Logistician to międzynarodowy standard umiejętności logistycznych Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA). Jest on podstawą międzynarodowego certyfikowania kwalifikacji logistyków w 30 krajach, szczególnie w Unii Europejskiej.

Rzeszowska WSIiZ przeszła pozytywnie audyt jako trzecia uczelnia w Polsce po Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu i Politechnice Poznańskiej.

Dzięki temu prestiżowemu wyróżnieniu, korzyści odniosą przede wszystkim studenci. Ci, którzy rozpoczną naukę na kierunku Logistyka w roku akademickim 2016/2017 będą mogli uzyskać certyfikat Candidate European Senior Logistician bez konieczności zdawania wymaganych egzaminów, jeśli uzyskają co najmniej ocenę dobrą na dyplomie.

Po zebraniu wymaganego doświadczenia zawodowego i pozytywnej jego kwalifikacji przez uprawnionych asesorów osoby te będą miały możliwość zdobycia pełnego certyfikatu European Senior Logistician, także bez obowiązku zdawania egzaminów sprawdzających wiedzę profesjonalną wymaganą od menedżera logistyki. Świadectwem posiadania tej wiedzy będzie bowiem dyplom ukończenia studiów WSIiZ.

Certyfikat European Senior Logistician (ESLog) przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za planowanie, koordynację, kontrolę i rozwijanie logistyki w przedsiębiorstwach oraz doradztwo logistyczne. Do tej pory wydano w Polsce zaledwie około dwustu certyfikatów „ESLog” i liczba ta szybko nie rośnie.

– Certyfikat „European Senior Logistician” jest uznawanym w wielu krajach – w Europie i poza nią – świadectwem umiejętności menedżera logistyki co najmniej średniego szczebla. Aby zdobyć te uprawnienia, trzeba zdać sześć egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących m.in.: funkcjonowania łańcuchów dostaw, zarządzania zapasami, magazynem, transportem, zakupami i zaopatrzeniem, planowania produkcji itp. Należy także potwierdzić (w specjalnej procedurze oceny) co najmniej pięcioletnie doświadczenie jako menedżera logistyki lub konsultanta w projektach logistycznych. To dość spore wyzwanie, także finansowe. Większość osób płaci bowiem za kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów, a same egzaminy to wydatek blisko 5 tys. zł. Co najmniej tyle zyskuje zatem absolwent studiów, których program jest oficjalnie uznany za „ekwiwalent wiedzowy” wspomnianych egzaminów. Warto też podkreślić, że certyfikaty „European Senior Logistician” ma w Polsce kilkaset osób. To ciągle niewiele, więc każdy posiadacz tego dokumentu będzie miał szanse wyróżniać się na rynku pracy jeszcze dość długo – komentuje dr inż. Krzysztof Feret, certyfikowany European Senior Logistician z Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dowiedz się więcej o studiach na kierunku LOGISTYKA.