„Kliknij po telepracę”, to kolejny już projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet Poszukujących Pracy – Victoria.

Z analiz, dotyczących sytuacji i zachowań kobiet na podkarpackim rynku pracy wynika, że: „Przyczyną bezrobocia jest tu głównie brak ofert, pozwalających harmonijnie łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi, brak motywacji i niska samoocena. Dodatkowo długotrwałe wyłączenie kobiet z życia zawodowego powoduje dezaktualizację ich kompetencji. Na ich problemy wpływa również postrzeganie przez pracodawców dyspozycyjności kobiet. Kobiety oceniane są przez pryzmat stereotypowej roli kobiety-matki oraz dominującego modelu rodziny.” – to fragment oferty projektu „Kliknij po telepracę”

Obierając sobie cele do zrealizowania podczas trwania projektu, koordynatorzy założyli, że uczestniczki kursów zyskają dzięki nim, głównie: nowe i dostosowane do wymagań rynku pracy kompetencje zawodowe oraz zwiększy się ich samoocena i pewność siebie;

Być może sporą zachętą do uczestniczenia w szkoleniach firmowanych projektem „Kliknij po telepracę”, będzie też „dodatkowe wsparcie dla Uczestników, w postaci zwrotu kosztów opieki nad dziećmi w godzinach, w których uczestniczyli oni w szkoleniach, zwrotu kosztów dojazdów na szkolenia, dodatków szkoleniowych, a także darmowych podręczników.”

Projekt ma się zakończyć specjalnym „seminarium” skierowanym do przedsiębiorców, podczas którego uczestnicy szkolenia sami będą się mogli wypromować – być może swoim przyszłym – pracodawcom.

Pierwsze szkolenia rozpoczną się ok. 20 października.

Tutaj dowiesz się czego będzie się można podczas nich nauczyć i… jak się załapać do projektu. A warto trochę poklikać… Bo można sobie wyklikać zawodową przyszłość.

Informacje o projekcie znajdziecie również: http://www.victoria.livenet. pl/