Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizuje cykl Uczelnianych Seminariów Interdyscyplinarnych. Mają one na celu integrację pracowników uczelni oraz wspólną dyskusję podejmowanych problemów.

Pierwsze spotkanie poprowadził prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, a tematem głównym były „Metodologiczne problemy badań interdyscyplinarnych”. Kolejne seminarium odbędzie się 23 kwietnia 2012 roku i będzie nosić temat: „Masowo-równoległa metoda podejmowania decyzji”. Poprowadzi je dr Andrew Schumann.

Na 28 maja 2012 roku zaplanowano seminarium nt "Modelowanie matematyczne i jego granice", którego prelegentem będzie dr Andrzej Szelc.