Stypendium w wysokości 100% czesnego przez cały okres studiów to naprawdę sporo. 5 sierpnia 2010 roku o taką możliwość finansowania nauki walczyć będzie pierwsza grupa kandydatów na studia.

Pierwsza grupa kandydatów na studia test kwalifikacyjny do Systemu Bezpłatnych Miejsc (SBM) ma już za sobą. Pisała go 5 lipca. O kolejną szansę na zdobycie bezpłatnego miejsca będzie można walczyć już 5 sierpnia 2010 roku o godzinach 11:00 (dla kandydatów na kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, oraz na odrębne ścieżki kształcenia: Grafika komputerowa w mediach, Web design) oraz 14:00 (dla kandydatów na kierunki: Ekonomia, Logistyka, Kosmetologia, Stosunki międzynarodowe, Turystyka i rekreacja, Zdrowie publiczne, oraz na odrębne ścieżki kształcenia: Biznes międzynarodowy, Księgowość). W głównej siedzibie Uczelni przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie zostaną wywieszone listy z salami, w których kandydaci będą pisać egzamin. Test będą mogli pisać ci kandydaci, którzy złożyli dokumenty w Dziale Rekrutacji WSIiZ na studia stacjonarne.

Choć wszelkie egzaminy czy testy są stresujące, to pocieszającym z pewnością jest fakt, że podczas ubiegłorocznej edycji 70% kandydatów test zaliczyło pozytywnie i rozpoczęło bezpłatne lub tylko częściowo płatne studia. Nie ma więc się czego obawiać.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat promuje zdolnych i ambitnych studentów. Szansę na bezpłatne studia nasi studenci otrzymali od Uczelni na długo przed decyzją o równym traktowaniu studentów uczelni publicznych i niepublicznych – czyli o przyznaniu tym drugim środków na stypendia z budżetu państwa. Uczelnia od początku swej działalności przyznawała z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych. SBM działa od roku 2003.

System Bezpłatnych Miejsc jest dostępny na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych.

W tym roku Uczelnia przygotowała jednak ważną nowość. Na kierunkach Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Ekonomia będzie można studiować BEZPŁATNIE PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA STUDIÓW. Aby można było skorzystać z tej oferty, kandydaci muszą wybrać studia stacjonarne I stopnia i zdać test kwalifikacyjny do SBM.

– Już od pierwszego semestru należę do Systemu Bezpłatnych Miejsc. To świetny system motywacyjny, który oprócz pokrycia kosztów czesnego, daje mi możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni. Pozwala mi na rozwijanie zainteresowań i pasji na przykład w kołach naukowych. Na początku obawiałam się testu kwalifikacyjnego. Przeszłam go jednak pomyślnie i dziś cieszę się darmowymi studiami. Zachęcam wszystkich do spróbowania swoich sił. Naprawdę warto – zachęca Joanna Welc, stypendystka SBM. Warto, bo któż nie chciałby studiować za darmo, a poza tym korzystać z bogatej oferty działań pozalekcyjnych?

– Proponujemy dwa terminy, w których można przystąpić do testu: 5 lipca i 5 sierpnia. Bliższe informacje są udzielane podczas składania podań – informuje Katarzyna Stępak z Działu Rekrutacji, która przyjmuje dokumenty rekrutacyjne.

– Jestem na etapie wyboru studiów i bardzo zaskoczyła mnie propozycja bezpłatnych studiów w WSIiZ, rewelacja. Nie spotkałam się, by ktokolwiek oferował lepsze stypendia – mówi po wyjściu z Uczelni Marta, tegoroczna maturzystka z Krosna. – Gdyby nie System Bezpłatnych Miejsc pewnie nie zdecydowałbym się na studia, nie byłoby mnie na nie stać. A tak, dzięki tym stypendiom będzie to możliwe, z czego się bardzo cieszę – opowiada Piotr z Przemyśla, który w środę składał dokumenty na studia.

– Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Powyższe dane obalają mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazują, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców – mówi Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek. WSIiZ, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce umożliwia całkowicie bezpłatne studia stacjonarne. Z okazji warto więc skorzystać.

Dzięki inicjatywie Uczelni, polegającej na połączeniu własnego funduszu stypendialnego i środków z budżetu państwa, WSIiZ przyznała w ostatnim semestrze prawie 4000 różnych stypendiów. Pomoc finansową otrzymywał co drugi student. Ponad 1000 osób otrzymywało stypendia pokrywające czesne w całości, a nawet dwu- i trzykrotnie wyższe.
Jak widać, SBM to nie jedyna możliwość nauki za darmo.

Uczelnia wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na „kierunki zamawiane”. Jako jedna z pięciu uczelni niepublicznych będzie prowadzić takie studia. W WSIiZ kierunkiem tym będzie Informatyka. Na studiach I stopnia na tym kierunku wszyscy studenci studiów stacjonarnych otrzymają stypendia pokrywające 100% czesnego przez cały okres trwania studiów pod warunkiem utrzymania odpowiedniej średniej. Liczba miejsc jest ograniczona – limit wynosi 80 osób.

Inną możliwością darmowego kształcenia jest wybór specjalności Aviation Management na Ekonomii. Nauka na tej ścieżce kształcenia to nie tylko bezpłatna nauka, ale i nauka po angielsku – języku, w którym komunikuje się świat lotniczy. Stypendia przyznawane będą w ramach projektu "Do kariery na skrzydłach – studiuj Aviation Management". Przez cały okres studiów będzie można się uczyć za darmo!

Wszystkie wspomniane stypendia będzie można łączyć ze stypendiami socjalnymi.