24 maja 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się uroczysta graduacja absolwentów kierunku Informatyka, Kosmetologia oraz Zdrowie publiczne. Tradycyjnie, na uroczystości nie zabrakło dziekanów, wykładowców oraz przedstawicieli rodzin i przyjaciół nowego pokolenia absolwentów WSIiZ.

Uroczystość rozpoczął swoim przemówieniem Prorektor WSIiZ ds. Rozwoju i Współpracy, dr Wergiliusz Gołąbek. W ciepłych słowach powitał zgromadzonych absolwentów i gratulował im ukończenia studiów, zachęcając do ciągłego zdobywania nowej wiedzy. W dalszej części przemówienia dr Gołąbek powołał się na wynik raportu „Uczelnie niepubliczne magisterskie w Polsce 2014”, opublikowanego przez Perspektywy, w którym Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest najlepszą uczelnią w Polsce południowo-wschodniej i dziewiątą w kraju, co gwarantuje naszym absolwentom lepszy start na rynku pracy.

W kolejnym punkcie programu, obecni goście mieli okazję zapoznać się z ofertą WSIiZ skierowaną specjalnie dla absolwentów. Ramy swojej działalności przedstawił Klub Absolwenta ściśle współpracujący z Biurem Karier oraz Centrum Studiów Podyplomowych. Dzięki tym inicjatywom, każdy absolwent WSIiZ może liczyć na pomocną dłoń ze strony uczelni podczas stawiania pierwszych kroków na rynku pracy. Reprezentant Klubu Absolwenta zaprosił wychowanków uczelni do udziału w kolejnym wydarzeniu – jest nim cykl specjalistycznych bezpłatnych warsztatów z cyklu Absolwenci Absolwentom, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2014 roku.

Po oficjalnych wystąpieniach i wręczeniu dyplomów wszyscy absolwenci zostali zaproszeni do wykonania pamiątkowych fotografii grupowych oraz rodzinnych. Miłym akcentem na zakończenie uroczystości był toast wzniesiony na cześć absolwentów WSIiZ wraz z poczęstunkiem, zorganizowany przez Klub Absolwenta WSIiZ. Pamiątkowe zdjęcia z majowej graduacji zostaną opublikowane w najbliższym czasie w serwisie www.absolwent.wsiz.pl – pełna zawartość galerii jest dostępna dla zalogowanych członków Klubu Absolwenta WSIiZ. Z tego miejsca raz jeszcze serdecznie gratulujemy ukończenia studiów w WSIiZ i życzymy naszym absolwentom wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.