Wysiłki bez efektów to prosta droga donikąd. Włożyliśmy dużo pracy, żeby kontrole przebiegały sprawnie, a my, nie mieliśmy powodów do obaw. Tym bardziej cieszy fakt, że nasza Informatyka została tak dobrze oceniona.

21 maja 2015 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie oceny programowej kierunku Informatyka w WSIiZ. Przeprowadzona kontrola dotyczyła zarówno studiów I, jak i II stopnia, a jej wynik jest bardziej, niż pozytywny. W tym przypadku, po raz kolejny, okazało się, że zracjonalizowane, poparte merytoryką działania, przynoszą efekty.

Dzięki skoordynowanej pracy jednostek i działów Uczelni kontrola zakończyła się bardzo dobrym wynikiem i pozytywną oceną. Wszystkie oceniane elementy (tj. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badan naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się, wewnętrzny system zapewnienia jakości) uzyskały oceny „w pełni” bądź „wyróżniające”. Ocena Komisji potwierdza, że wysiłek wkładany w przygotowywanie programów nauczania, budowanie zaplecza kadrowego oraz przemyślana polityka projakościowa – mają sens.

Władze wydziału Informatyki Stosowanej (Uczelni też) mogą odetchnąć – następna kontrola dopiero za 5 lat. Również pozostałe kierunki, które nie doświadczały ostatnio przywileju sprawdzenia mogą spać spokojnie – jesteśmy przygotowani.