Ponad 130 osób rozpoczęło naukę w Akademii 50+, która rozpoczęła kolejny rok akademicki. Uroczyste spotkanie inaugurujące nowy etap działalności Akademii odbyło się 17 października 2012 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Słuchaczy Akademii powitał jej Dyrektor, dr Zbigniew Kozdronkiewicz. W programie spotkania znalazł się m.in. wykład inauguracyjny Prorektora WSIiZ ds. Nauczania dra Andrzeja Rozmusa, który omówił korzyści kształcenia się przez całe życie.

Oferta Akademii 50+ skierowana jest do każdego, kto ma ukończone lat 50 i pragnie pogłębiać swoją wiedzę.

Cele Akademii 50+ to:

  • Kształtowanie aktywności umysłowej, emocjonalnej i fizycznej osób powyżej 50 r.ż.
  • Poszerzanie wiedzy i umiejętności;
  • Pobudzenie pracy twórczej i środowiskowej;
  • Rozwijanie dialogu międzypokoleniowego;
  • Działanie na rzecz środowiska lokalnego;
  • Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, wolontariat.

Zajęcia będą mieć formę wykładów dla całej grupy słuchaczy. Odbywają się one dwa razy w miesiącu (w środy) o 17.00, w siedzibie uczelni na ul. Sucharskiego. Słuchacze będą także mogli korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych (zajęcia językowe, sportowe, komputerowe, różnego rodzaju warsztaty). Więcej na stronie internetowej Akademii 50+.

Nowym słuchaczom Akademii 50+ życzymy wielu sukcesów na swojej edukacyjnej ścieżce.