Jeszcze niedawno pisaliśmy o przyznaniu pracownikowi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Orderu Orła Białego. Teraz niezmiernie miło nam poinformować, że Pan Aleksander Hall w pięknym stylu został doktorem habilitowanym.

Cały proces habilitacji zakończył się 26 listopada 2010 roku w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Temat pracy habilitacyjnej naszego pracownika brzmiał „Historia prawicy francuskiej (1981-2007)”.

Praca poświęcona jest historii francuskiej prawicy w latach 1981-2007, a więc w okresie rozpoczynającym się objęciem prezydentury przez F.Mitterranda, a kończącym się zwycięstwem N.Sarkozy’ego w 2007 roku. Omawia ewolucję ideową i polityczną głównych nurtów francuskiej prawicy i główne osie politycznej konfrontacji prawicy ( czy raczej prawic) z lewicą. Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia, stanowiącego podsumowanie pracy. Wstęp stanowi próbę zdefiniowania pojęcia prawica.

Pierwszy rozdział, stanowiący wprowadzenie prezentuje stan Francji i francuskiej prawicy przed objęciem władzy przez lewicę w 1981 roku. Rozdział drugi przedstawia losy prawicy i skrajnej prawicy w okresie pierwszej kadencji prezydenckiej F.Mitterranda. Rozdział trzeci pokazuje stosunek prawicy do przemian zachodzących w Europie po zakończeniu zimnej wojny i otwarciu nowego etapu integracji europejskiej, związanego z powstaniem UE, a także polityczną i ideową ewolucję prawicy w okresie drugiej kadencji prezydenckiej Mitterranda. Rozdział czwarty opisuje wydarzenia, które zaszły w historii francuskiej prawicy w okresie pierwszej kadencji J.Chiraca. Rozdział piąty przedstawia losy prawicy w okresie drugiej kadencji Chiraca, w szczególny sposób zwracając uwagę na przyczyny zwycięstwa N. Sarkozy’ego w 2007 roku.

Aleksander Hall to historyk, publicysta i polityk. Jest autorem wielu publikacji prasowych i książek o tematyce politycznej i historycznej. Jest także stałym współpracownikiem ”Rzeczpospolitej” i ”Gazety Wyborczej”. Niegdyś był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, posłem na Sejm przez dwie kadencje. W czasach PRL był działaczem opozycji demokratycznej, ministrem bez teki i doradcą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W 1989 roku brał udział w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. W 2006 roku uhonorowany został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 Orderem Orła Białego.

Serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!