Przygotowany przez studentów Koła Naukowego Antropologii Kultury międzynarodowy projekt wymiany młodzieży „Betwixt Borders: polish-macedonian cooperation for building European Citizenship” uzyskał pozytywną ocenę Komitetu Ewaluacyjnego Programu „Młodzież w działaniu”.

W ramach tej inicjatywy, grupa 12 studentów WSIZ na przełomie kwietnia i maja 2013 roku będzie przebywała w Macedonii na studenckiej wymianie młodzieżowej. Na wykonanie projektu otrzymają blisko 10.000 euro.

Projekt został przygotowany przez zespół projektowy w następującym składzie: Maria Marciniszyn (liderka Koła Naukowego Antropologii Kultury, Ambasador Programu „Młodzież w działaniu”), Kristijan Korunoski (koordynator projektu), dr Sinisa Naumoski (reprezentant i lider grupy partnerskiej PVPU "Euro College" Kumanovo, Macedonia).

– Koło Naukowe Antropologii Kultury już po raz drugi otrzymało wsparcie na realizację międzynarodowego projektu wymiany młodzieży w ramach programu „Młodzież w działaniu”. W 2010 roku realizowało projekt "Niech mury runą" w Ivano-Frankowsku na Ukrainie – informuje dr Marcin Szewczyk, opiekun koła.

Kolejny sukces studentów naszej uczelni jest wynikiem ogromnego zaangażowania i pracy w obszarze projektów skierowanych na współpracę międzynarodową, wymianę doświadczeń i budowanie trwałych relacji partnerskich na poziomie europejskim.

– Już raz nasza uczelnia w ramach innego projektu organizowała wyjazd do Macedonii. Myślę, że i tym razem każdy z uczestników wyniesie z tego przedsięwzięcia bagaż miłych doświadczeń i wspomnień. Najważniejsze jest to, aby podpatrzeć te rzeczy, które możemy w dzisiejszym społeczeństwie obywatelskim przenieść z Bałkanów do Polski, a jest to niewątpliwie wielokulturowość. Mimo tak barwnej historii tego regionu, nieraz bardzo smutnej, Macedonia zdołała stać się państwem przodującym w tej części Bałkanów – zwłaszcza jeśli chodzi o relacje międzyreligijne i międzyetniczne. Mamy nadzieję, że zarówno młodzi Macedończycy jak i Polacy – studenci WSIZ, zdołają nauczyć się od siebie na wzajem wielu interesujących rzeczy – mówi Kristijan Korunoski, koordynator projektu.

Maria Marciniszyn, Ambasador Programu "Młodzież w działaniu, podkreśla natomiast, iż projekt zawiera w sobie cel rozwojowy:

– Cel rozwojowy w projektach wymiany młodzieży możemy definiować jako zbiór przeróżnych kompetencji i umiejętności: wzmocnienie warsztatu języka obcego, zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat życia w innych państwach, regionach w Europie i na świecie, przełamywanie barier międzykulturowych, religijnych, niwelowanie uprzedzeń, pokonywanie stereotypów. Z punktu widzenia założeń Programu, taki projekt ma za zadanie przyczynić się do budowania postaw aktywnych wśród młodzieży oraz wspierania procesu uczenia się młodego człowieka.