Do wtorku 29 listopada 2016 roku Podkarpacie było jednym z trzech regionów w Polsce, w których nie funkcjonowało żadne Centrum Dokumentacji Europejskiej. Tego dnia województwo przestało być białą plamą na mapie naszego kraju i po blisko półtorarocznych przygotowaniach, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, swoją działalność oficjalnie zainaugurowało pierwsze CDE na Podkarpaciu.

Centra Dokumentacji Europejskiej działają w ramach europejskiej sieci informacyjnej tworzonej przez Komisję Europejską. Powstają na mocy umowy zawieranej pomiędzy Komisją Europejską, a ośrodkami akademickimi prowadzącymi dydaktykę i badania naukowe z zakresu integracji europejskiej. Centra pełnią przede wszystkim funkcję informacyjną, ale służą także konsolidacji środowiska akademickiego zajmującego się kwestiami unijnymi.

Gościem honorowym otwarcia był dr Marek Prawda – dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, były ambasador RP w Szwecji i Niemczech. W swoim przemówieniu dyplomata podkreślił efektywne wykorzystanie funduszy unijnych przez Rzeszów oraz zaangażowanie uczelni w realizację działań edukacyjnych przybliżających społeczeństwu Unię Europejską.

W trakcie briefingu Dyrektor PKE wyjaśniał procesy zachodzące obecnie w Unii, m.in. kwestię wystąpienia Wielkiej Brytanii ze struktur UE (Brexit), potencjalną akcesję Ukrainy, trwającą procedurę ochrony praworządności oraz wzrost poparcia dla partii anty-establishmentowych.

Kluczowym elementem otwarcia było podpisanie umowy na prowadzenie Centrum Dokumentacji Europejskiej przez rzeszowską uczelnię, reprezentowaną przez Rektora WSIiZ dr. Wergiliusza Gołąbka, z Komisją Europejską reprezentowaną przez dr. Marka Prawdę.

Uroczystości otwarcia towarzyszyła debata pt. „Uchodźcy – wyzwania czy szansa?”, w której oprócz przedstawiciela Komisji, udział wzięli: rzecznik Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) – Rafał Kostrzyński, wicedyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami – dr Anna Siewierska-Chmaj, a także dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym WSIiZ – dr inż. Maciej Milczanowski.

W debacie padły pytania dotyczące m.in. bezpieczeństwa unijnych granic, procesu relokacji i przesiedleniu uchodźców oraz deficycie solidarności państw członkowskich w świetle kryzysu migracyjnego.

– WSIiZ jest głównym partnerem Komisji Europejskiej w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych w Polsce południowo-wschodniej, czego dowodem jest m.in. prowadzenie Punktu Informacyjnego Europe – Direct Rzeszów, Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Rzeszów, Enterprise Europe Network, a teraz także Centrum Dokumentacji Europejskiej” – dodaje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ i wicedyrektor CDE Rzeszów.

W uroczystości otwarcia udział wzięli m.in. Henryk Wolicki – w-ce prezydent Rzeszowa, Mariusz Szewczyk – burmistrz Dębicy oraz Mieczysław Łagowski – prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:

Informacje medialne przed otwarciem CDE w Rzeszowie:

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Radio ESKA
Podkarpacki Portal Gospodarczy PPG24.pl
Portal informacyjny rzeszowska24.pl
Portal Carpatia Biznes
Regionalny portal gospodarczo-biznesowy gospodarkaPodkarpacka.pl
Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa
ngo.pl
Podkarpacki Portal Informacyjny P24
Rzeszowski Portal Informacyjny rzeszow news

Informacje medialne po otwarciu CDE w Rzeszowie:

TVP3 Rzeszów
Polskie Radio Rzeszów
Gazeta Wyborcza
Polskie Radio Rzeszów
Podkarpacki Portal Gospodarczy PPG24.pl
Regionalny portal gospodarczo-biznesowy gospodarkaPodkarpacka.pl
Portal Carpatia Biznes
Internetowa Telewizja Polska iTVP