"Z podziwem patrzę, jak wielu z Was z determinacją walczy o dobre stopnie, zdobycie jak najszerszej wiedzy i użytecznych umiejętności. Ponieważ Wasze dobro jest moim priorytetem, nie mogę spokojnie patrzeć na niesprawiedliwie traktowanie studentów uczelni niepublicznych". Tymi słowami Rektor Tadeusz Pomianek zwracał się nie tak dawno do swoich studentów i jak się okazuje nie poprzestał na obietnicach. Teraz, sprawą zasad finansowania szkolnictwa niepublicznego zajmie się specjalna komisja. Tym samym wynik dotychczasowych działań pozwala mieć nadzieję na pozytywne rozwiązanie przedmiotowej kwestii.

Powołanie Zespołu do Spraw Analizy Systemu Finansowania Szkolnictwa Wyższego to efekt spotkania przedstawicieli
rządu i uczelni niepublicznych w Kancelarii Premiera w dniu 15 września. Było to kolejne, po lipcowym z udziałem premiera Donalda Tuska, spotkanie konsultacyjne w sprawie zasad finansowania i funkcjonowania sektora prywatnego
w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Stronę rządową reprezentowali: szef Zespołu Doradców Strategicznych

Premiera minister Michał Boni oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, uczelnie: prof. Mirosław Zdanowski, prezes Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych oraz kilkunastu rektorów
wiodących niepublicznych uczelni wyższych.

Po dyskusji dotyczącej postulatów środowiska akademickiego minister Barbara Kudrycka zaproponowała powołanie specjalnego zespołu analizującego uwarunkowania i szanse wprowadzenia w systemie szkolnictwa wyższego zmian oczekiwanych przez sektor prywatny. Uczestnicy spotkania ustalili, że najważniejszym zadaniem nowego Zespołu
będzie dokonanie analizy możliwości prawnych i finansowych dopuszczających finansowanie uczelni niepublicznych w 
realizacji studiów stacjonarnych, a także opracowanie mapy drogowej działań prowadzących do osiągnięcia nowoczesnego systemu finansowania szkolnictwa wyższego. Uzgodniono, że w skład Zespołu wejdą:

Adam Budnikowski – Rektor Szkoły Głównej Handlowej;
Tadeusz Pomianek – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Jan Vincent-Rostowski – Minister Finansów;
Michał Boni – Minister – Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zespół powołany zostanie Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obsługę zapewni Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Maciej Ulita

Rzecznik Prasowy WSIiZ

Komunikat ze strony: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego