10% – o tyle obniżymy Twoje czesne jeśli zostaniesz z nami na studiach II stopnia. Z ulgi możesz skorzystać już w tym roku.

Studenci cieszą się z obniżki czesnego

Ulga w czesnym dla absolwentów studiów I stopnia w WSIiZ, którzy podejmą studia II stopnia zacznie obowiązywać od semestru letniego roku akademickim 2014/2015. Ze zniżki mogą skorzystać wszyscy absolwenci studiów I stopnia, nawet jeśli naukę zakończyli kilka lat temu.

Czesne będzie niższe o 10% przez pierwszy rok studiów. O utrzymaniu zniżki na drugim roku (trzecim semestrze) zadecyduje średnia ocen, którą student uzyska po roku nauki na studiach II stopnia. Musi być ona wyższa lub równa 3,7.

Aby skorzystać z tej oferty, konieczne będzie zebranie w systemie Wirtualna Uczelnia kompletu ocen do 31 marca (po semestrze zimowym) i do 30 września (po semestrze letnim).

W przypadku studentów, którzy korzystają z ulgi „Terminowy Student” (ulga w czesnym dla tych, którzy zdadzą sesję w pierwszym terminie – szczegóły na stronie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl w zakładce „Czesne”), w pierwszej kolejności naliczana jest ulga w wysokości 10%, a następnie ulga „Terminowy Student”.