"Eskalacja konfliktu na Ukrainie a bezpieczeństwo instytucji i biznesu we wschodniej Polsce" – taki temat nosi konferencja, która odbędzie się 5 marca 2015 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Organizatorem konferencji jest Instytut Analizy Ryzyka. Współorganizują ją Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ w Rzeszowie, Instytut Studiów nad Terroryzmem WSIiZ w Rzeszowie, Dom Brokerski VECTOR Sp. z o. o.

Więcej informacji można zdobyć na stronie www.instytutryzyka.pl.