Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego organizują Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Finansjalizacja – wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2015 roku w Rzeszowie.

Celem konferencji jest przedstawienie problemu finansjalizacji i zainicjowanie dyskusji na ten temat, wypracowanie polskiej definicji pojęcia finansjalizacji, określenie strategicznych kierunków badawczych oraz upowszechnienie zagranicznych badań poświęconych tej tematyce.

Językami konferencji są: j. angielski i j. polski. Wystąpienia plenarne będą tłumaczone symultanicznie. Sesje równoległe odbędą się wyłącznie w języku angielskim.

Inauguracja

Konferencję otworzy prof. Jan Toporowski z SOAS University of London wykładem pt. „Finansjalizacja – problem interdyscyplinarny". Prof. Jan Toporowski to profesor ekonomii i finansów, specjalizujący się w problematyce kryzysów finansowych oraz myśli Michała Kaleckiego. Jest autorem książki „Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego”, która została uhonorowana nagrodą dla najlepszej książki ekonomicznej opublikowanej na polskim rynku wydawniczym – Economicusem 2013.

Sesje tematyczne:

Mechanizmy wpływu finansjalizacji na procesy zachodzące w gospodarce (nadzór i regulacje nad rynkiem finansowym, regulacje prawne a sfera realna, stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego, kryzysy finansowe, zależności pomiędzy finansami a sferą realną finanse behawioralne)

Finansjalizacja a problemy społeczno-ekonomiczne (wykluczenie społeczne i ubóstwo, wykluczenie finansowe, ekskluzja społeczna, nierówności dochodowe, kapitał społeczny i zaufanie społeczne, ekonomia dobrobytu i szczęścia społeczna odpowiedzialność biznesu)

Teoria i praktyka finansów przedsiębiorstw i korporacji w świetle finansjalizacji (innowacje finansowe, bezpieczeństwo usług finansowych, dostęp do usług finansowych, ład korporacyjny i etyka bankowa, bańki spekulacyjne, zarządzanie ryzykiem)

Gospodarstwa domowe i jednostka w świecie finansjalizacji (kompetencje i świadomość finansowa, zarządzanie finansami osobistymi, finanse behawioralne, zarządzanie finansami domowymi, konsumpcja i oszczędzanie w gospodarstwach domowych, edukacja finansowa)

Dowiedz się więcej o konferencji: finansjalizacja.wsiz.pl