Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Konferencję Historii Logiki (KHL) w dniach 25-26 października 2016 roku oraz Konferencję na temat Filozofii Nauki i Metod Formalnych Filozofii (KFNMFF) w dniach 27-28 października 2016 roku. Obydwie konferencje odbędą się w Krakowie pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki a ich dodatkowym celem (obok naukowego) jest integracja polskiego środowiska logików i filozofów nauki.

W ramach konferencji w dniu 27 października odbędzie się międzynarodowe seminarium naukowe “Philosophy and History of Talmudic Logic” organizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Na seminarium zostali zaproszeni wybitni naukowcy z całego świata, wśród nich:

Mauro Zonta (Rzym, Włochy)
Ely Merzbach (Bar-Ilan, Izrael)
Iveta Leitane (Bonn, Niemcy)
Joshua Halberstam (Nowy Jork, Stany Zjednoczone)
Michael Nosonovsky (Milwaukee, Stany Zjednoczone)

Będą dyskutować o znaczeniu logiki Talmudu w rozwoju myślenia filozoficznego.

Program konferencji

Z abstraktami można zapoznać się tutaj